HomeИнтересноБългарияКой е носител най-много пъти на ордена "герой на народна република България"

Кой е носител най-много пъти на ордена “герой на народна република България”

Чували сте, може би израза: „Герой на Народна република България“

Е, знаете ли на кой се казва така?

Герой на България – кого наричат така

Това е най-високо почетно звание в системата с награди на Народна република България.

Статутът – кой получава чин „герой на България“

Такъв е учреден с указ от Президиума на VI Велико народно събрание от 15 юни 1948 г. Присъжда се на български и чужди граждани от Държавния съвет на НРБ и се дава за подвиг или заслуги, проявени при опазване на Народна република България и съюзниците й.

На наградените се връчва знакът на званието „Златна звезда“, орден „Георги Димитров”, грамота от Държавния съвет на НРБ и еднократно възнаграждение от 1500 лева. При удостояване втори и трети път със същото звание се връчва само медал „Златна звезда“ и орден „Георги Димитров“. На лауреатите повече от един път се издига бронзов бюст там, където е родното им място, а ако, когато са чуждестранни граждани, място се определя от Държавния съвет на НРБ.

Как изглежда знакът на званието герой на България

Знакът на званието има форма на стилизирана петолъчна звезда с диаметър 34 мм. Върху реверса е изписано в 3 реда, както следва „ГЕРОЙ / НА / НР БЪЛГАРИЯ“. Медалът се носи на червена лента, захваната върху правоъгълна пластина. Поставя се от лявата страна на гърдите.

От 15 юни 1948 до 21 март 1991 г., когато с промяната на указ 1094 на VII Велико народно събрание наградната система на НРБ е съществено изменена. „Герой на Народна република България“, с почетното званието са удостоени 58 души.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ