HomeИнтересноБългарияПомните ли за какво са служили строителни войски в България

Помните ли за какво са служили строителни войски в България

Знаете ли историята и ролята на строителните войски в България?

Между 12 000 и 15 000 наборници традиционно са служили като строителни войски. Те водят началото си от задължителната трудова повинност, създадена от правителството на БЗНС през 1920 г..

За какво са служили в строителните войски в България

Командвана от генерал и организирана във военни части, тази трудова служба строяла пътища, железопътни линии и цели промишлени предприятия. Въпреки че службата в Строителните войски отговаря на изискванията за военна служба, тези части се контролират от Министерството на строителството, архитектурата и обществените услуги и получават малко или никакво военно обучение.

Кои са служили в строителните войски в България

Според председателя на Движението за права и свободи, тези части обикновено набирали турци и други етнически малцинства, считани за неподходящи за служба в бойни части поради езикови бариери или предполагаема политическа ненадеждност.

Помните ли за какво са служили строителни войски в България

След падането на Живков ,Строителните войски получили голямо внимание. Твърди се, че Строителни войски са построили над 20 000 апартамента и къщи за членове на елита на БКП, през последните десет години при режима на Живков.

Съобщава се, че високопоставени офицери могат да реквизират работни екипи от Строителните войски. Това се правело, за да работят по техните апартаменти или селски къщи. За строителните войски често се съобщава, че работели в уранови мини, металургични индустрии и други опасни среди, които не привличали достатъчно цивилни работници.

За и Против строителните войски в България

  • Противниците твърдели, че тези звена не са необходим компонент на професионалните въоръжени сили. Те смятали още, че техните функции трябвало да се прехвърлят към цивилната икономика.
  • Поддръжниците настоявали, че Строителните войски осигуряват евтина работна сила за важни национални проекти. Такава включвала фабрики, електроцентрали и други проекти за капиталови инвестиции. Това, както и полезното професионално обучение в строителните занаяти за голям брой наборници.

В заключение:

През първата половина на 80-те години на миналия век отчетените 1,2 милиарда лева (парите по онова време) стрували труд, за повече от 700 проекта. Подобни дебати заобикаляли специално определени железопътни войски и транспортни войски.

 

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ