Инициатива „Ако имаш – остави, ако нямаш – си вземи“

Доброто също е заразно! Една благородна инициатива, която започна в Италия, много бързо намери последователи в различни държави, сред които

Прочетете повече