Притча за снахата и свекървата, която мнозина забравят

Отдавна, много отдавна живеела в едно село девойка. По древен славянски обичай, след сватбата си, отишла да живее в дома

Прочетете повече