HomeФакти за БългарияКакво е Българска гордост в Средновековието?

Какво е Българска гордост в Средновековието?

В много от византийските източници се среща едно понятие, на което се дава рядко гласност. Става въпрос за така наречената “българска гордост”. Днес ще се опитам да разгледам какво описва тя и какви са били поводите на българите да бъдат известни като горд народ.

Какво означава понятието Българска гордост

Военните победи на България

Първата причина да бъде споменат този термин е свързан с поредицата от военни победи на Българската държава. Двете най-големи империи в рамките на Средновековието са Византия и Франкската империя. България има десетки победи срещу Византия и достатъчно на брой срещу франките. Доказателство за огромната роля на България е и факта, че в много чужди източници, нашата история бива представяна като историята на Българската империя. За съжалиние, при нас това понятие не се е наложило.

Богаството на България

Под богатството тук имам предвид по-скоро богатството на ресурси и най-вече храна, които сме имали в изобилие по нашите територии. Трудно можем да намерим период в нашата история, в който да се описва, че българите са гладували. Огромни епидемии от холера и чума, които са характерни за Средновековието са рядко срещани в нашата държава. Разбира се, има отделни случаи, но няма този масов мор, който настава особено в Западна Европа. От друга страна, българите са били известни и с по-високия си ръст спрямо останалите европейци. Средният ръст в Средновековието за повечето европейци е бил под 1,60, а вече над тази норма са били смятани за високи. Докато в България, поради наличието на богата земя и достатъчно храна, българите са достигали много по-висок ръст от около 1,75 см. Което за повечето европейци си е определено великански размери.

Българското законодателство

Тук повече от вас ще се сетят веднага за Крумовите закони, но в по-глобален план, очевидно законодателството на България е било пословично спрямо останалите народи. Управителят на Готия – това е област на север от Дунав, пише за българите по времето на цар Самуил, че много от останалите народи желаели да се населят под властта на България, тъй като законодателството важало еднаква строго за всички поданици, без значение от тяхното място в обществото. Нещо, което е уникално спрямо останалите държави.

Побългаряване на чуждите народи

В рамките на българския народ са се претопили десетки чужди народи. Като започнем още с печенеги, узи, кумани, авари и много други. Всички те са ставали част от българската народностна група и са били асимилирани от нас. От друга страна, тази тенеденция се запазва и в рамките на Османската империя. Голяма част от турското население се вижда принудено да научи български език, за да може да общува с много по-многобройните българи. Типичен пример за това са селата около София. В рамките на Османската империя, там никога не е имало турски заселници. Те са били само в гарнизона в София. За да могат да общуват с местното българско население, те биват принудени за научат българския език.

Българското месианство

На моменти тази гордост отива в своята крайност. Доказателство за това е един запазен български ръкопис от XI век, в който е записано, че “българите ще управляват света”. В подкрепа на това твърдение, анонимният автор споменава, че българите са най-праведният и справедлив народ. Авторът допълва, че това в момента се осъществява от франките и ромеите, но те били потънали в грехове и поради тази причина Господ ще ги накаже и ще даде благословията си на българиге. Разбира се, това е доста преувеличено твърдение, но важното е да се отбележи, че показва един определен тип самочувствие, с което българите са разполагали не само по времето на държавите си, а дори и когато са били под чуждо управление.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ