HomeФакти за БългарияКакво е древното име на река Дунав?

Какво е древното име на река Дунав?

Дунав е втората по големина река в Европа след Волга. Това е и единствената от най-големите реки, която тече в посока от запад на изтока и се влива в Черно море. Освен това, тя преминава през най-много страни – цели 10 държави. Научете повече за историята на реката и какво е древното й име.

Знаете ли какво е древното име на река Дунав

Приема се, че най-древното име на река Дунав е Истър.Има дори хипотеза, че най-старото име е Матоас – това се твърди от Стефан Византийски, които посочват тома име на реката.Дори обяснява, че коренът на думата идва от мътен – защото водите на реките ставали все по-мътни течейки в източна посока.Въпреки това, тази хипотеза не е приета още от официалната история и не може да бъде потвърдена.

Истър

Това наименование се приема за най-старото поради това е дадено, че е дадено от Херодот в неговата история от V век преди новата ера. Там той описва, че реката започва от земите на готите и пресича континента Европа по средата.Разбира се, Истър е древногръцкото име на реката. Постепенно през вековете, реката се превръща в все повече важна връзка между Западна Европа и Черно море. В рамките на Римската империя, се ползва нова име – вече на латински – Danubius.

Откъде идва сегашното име – Дунав

Аргументът за името идва от творбата на Псевдо-Кесарий от IV след Христа. Там той посочва имената Истър, Данубиус и Дунав. Дунав е било името, с което готите наричали реката.Това дълги години се приемаше за вярно, но в последно време си пробива път една друга хипотеза. Тя е свързана с тракийския произход на името – сега ще се опитам да я разгледам в повече детайли:

Тезата на Йоан Лидийски

Йоан Лидийски е лице, което е работило при византийски император в края на V и началото на VI век. Той пише, че “траките го нарекли Дунав, защото около северните планини, гдето духа и тракийският вятър,въздухът е почти влажен от обилната влага, която се намира под него”. 

Ако проверим в Българския етимологичен речник, ще видим какво е посочено на думата Дунав – там има думите:

  1. Дунавец,Дунавски = северен вятър

Това е и причината в много славянски държави да има топоними с това име – като например:

  1. Дунайовице
  2. Дунажице
  3. Дунавец
  4. Дунаец
  5. Дунайец
  6. Дунайчик
  7. Дунавото

Сходно е и значението на използването на думата в тези близки на нас славянски езици.Дали тази хипотеза е вярна или не – времето ще покаже.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ