HomeФакти за БългарияКан или Хан - защо и двете са грешни?

Кан или Хан – защо и двете са грешни?

Много често има спорове относно титлата, която са носили първите ни владетели. Дали те са били ханове или канове, дали са имали друга титла. Днес ще се опитам да навляза в повече детайли и да разгледаме възможните варианти

Кан или Хан – каква е разликата

Езиковата разлика

Дълго време се спори, прабългарите от коя езикова група са. В последните години се приема, че са от индоевропейския народ от източноиранската група. Доказателство за това са и многото общи думи, които имаме с есици като персийски, хинди и други от това семейство. Например общи думи с езика хинди са думи като уча, чета, баща, татко, будя. Дори някои лингвисти приемат, че са запазени повече от 1000 такива думи в нашия съвременен български език.

В език като хинди и в другите източни езици, много често се среща в началото на думата звук, който е между К и Х, той не съществува в нашата азбука като отделен символ. Най-често той бива изписван на български като КХ – Кхаджурахо в Индия, Кхулно в Бангладеш или кхмерите в Камбоджа. От тук можем да заключим, че най-вероятно началният звук на нашата титла е бил КХ – тоест трябва да е Кхан. Тъй като това е звук, който е трудно произносим за нас, някои автори го приемат за К, а други за Х. В статиите на сайта до момента е ползвата титлата хан поради 2 основни причини:

  1. Думите с КХ в хинди се пишат най-вече с Х отпред на български(кхал-хал, кхарч-харч, кхана – хан)
  2. В България този термин е наложен от много години и е познат на повечето хора, така че се придържах към него, за да е разбираемо за всички

Спорове около титлата Хан/Кан

В последните години има много спорове около съществуването на тази титла. Тя е запазена по отношение на двама български владетели – Омуртаг и Маламир. Те са определени като KANAΣYBHΓH – в превод кана ювиги или канасюбиги. И при двамата владетели титлата е предадено с гръцката буква “К”. Това е и причината някои български историци да приемат за по-правилно изписването на титлата като Кан вместо хан. Друго доказателство в подкрепа на това твърдение е , че титлата Хан има по-скоро връзка с тюрскоалтайския произход на българите, който все повече се отрича в последните години. Ханът като титла е разпространен най-вече сред монголите и тюрките, с които се смята, че нямаме общ произход. Това е и причината българските историци да противопоставят титлата КАН като индоевропейски вариант на тюрскоалтайската титла ХАН.

Алтернативно мнение – Българските князе

В последните години се наблюдава наличието на още една интересна хипотеза. Тя определя най-ранната титла на българските владетели като княжеска. Там се обяснява гръцката дума част KANAΣ като превод на думата княз. Коренът на тази дума е КАН намираме в дума като ЗАКОН, ЗАКОНЕН, ИЗКАНИ. Самото значение на гръцката дума KANAΣ е  – този който е първи, този който е начело на нещо. Непризнатият в България д-р Ганчо Ценов приема, че KANAΣ е нищо друго освен стар вариант на думата КНЯЗ. По този начин се определя и пълната титла на българския владегел като КАНАС У БИГИКНЯЗ ОТ БОГА. Тази хипотеза не е още приета от българските историци, но трябва да се признае , че лицето, което е развива е наистина много бележит български учен. Д-р Ганчо Ценов е може би първият български историк, който има става доктор по история в немски университет. Той е най-популярен с теорията си за автохтоннния произход на българите – максимално накратко това означава, че българите са народът, който пребивава на Балканите още от времето на Античността.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ