HomeФакти за БългарияЗащо 681 не е годината на създаване на България?

Защо 681 не е годината на създаване на България?

Всички сме израснали с тази година – 681, която е приета за създаването на българската държава. Днес ще се опитам да обясня тезата защо България е създадена много по-рано и е неправилно да се възприма тази дата за начална

Защо се определя 681 година за създаване на България

Причината да бъде определена тази дата е мирният договор, който България сключва с Византия през 681 година. Дълго години българските историци приемат този факт като отправна точка, която определя съществуването на България. Доказателството в подкрепа на тази теза е VI Вселенски събор. На него присъства презвитер Константин от Сирия. Той коментира ситуацията с България по следния начин:

“Константин ме наричат и съм презвитер на светата Божия църква в Апамея от втора провинция Сирия, ръкоположен от Авраам, епископ на Артеуса. Дойдох на вашият свят Събор за да ви съобщя, че ако аз бях изслушан, то ние нямаше да претърпим това, което претърпяхме през тази година, т.е. това, което претърпяхме във войната с България. Още отначало исках да вляза на събора и да моля да бъде сключен мир, да бъде предложено някакво примирително решение, и да не се порицават нито тези, нито другите, т.е. нито проповядващите една воля, нито проповядващите две воли”

Това се приема като признание за съществуването на Българската държава от Византия и дава основания да се определи 681 година като дата на създаване на Дунавска България.

Защо 681 година не е годината на създаване на България

Дори и в самото изказване на презвитер Константин се споменава за войната с България. Тоест, там се разбира, че вече е съществувала такава държава още преди сключването на мирен договор. По тази логика, ако военните действия между ромеи и българи бяха продължили, би трябвало българската държава да не е учредена до момента на сключването на мирен договор с Византия. Което на практика не определя съществуването на държавност.

Коя година трябва да се приеме за начало на България

Тук въпросът вече е много спорен. Има много хипотези за древния произход на българите, които за съжаление все още не могат да се докажат. Дори и те да са верни, няма как да ги приемем поне за момента. Така че, ако трябва да стъпим върху факти, които са безспорно доказани, трябва да приемем, че България е създадена като държава в периода 629-632. Тоест, ако търсим точна година, 632 е най-точната дата. Това е година, в която хан Кубрат успява да обедини българите в една монолитна държавна структура наречена Стара Велика България дори от византийските хронисти. Дори и високата титла патриций, която получава хан Кубрат е признак за рядко високата оценка, която се дава на този чужд владетел от страна на ромеите.

Защо няма разлика между Стара Велика България и Дунавска България

Това са 2 наименования на една и съща държава. На практика след смъртта на хан Кубрат, начело на държавата застава най-старият му син Батбаян(посочен в Именника на Българските ханове като Безмер). След като хазарите го побеждават и вече има спорове дали е убит или става техен васал, на народен събор се избира нов владетел. За такъв е избран не вторият син на Кубрат – Котграг, а Аспарух, който е третият по ред. Причината за това решение се смята е ,че Котграг е имал желание да се подчини на хазарите и да бъде техен васал. По този начин легитимен наследник на престола на Стара Велика България става Аспарух. Той решава, че не може да се справи с хазарската заплаха и премества границите на държавата си на запад, като постепенно навлиза и на териториите на юг от река Дунав. Ако приемаме това за нова държава заради изместването на границите на запад, по същата логика България по времето на цар Самуил би трябвало да е нова държава, тъй като центърът на страната е много по на запад спрямо старите земи в Североизточна България.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ