HomeФакти за БългарияКога е първото споменаване на българите в историята?

Кога е първото споменаване на българите в историята?

Всички знаем, че нашата страна и особено нашият народ е с много древни традиции и богата история. Днес ще се опитам да се фокусирам върху първото споменаване на думата българи и да разберем кога и защо се случва това. Освен това ще разгледам и различните варианти за значението на думата българи.

Кога се споменават българите за първи път

Самият етноним българи се споменава за първи път е в Анонимния римски хронограф от 354 година. Там са споменати като Vulgares. Там се говори за произхода на българите – че той идва от Зиези, който е син на Сим и внук на Ной. По този начин се показва, че българите са един от най-древните народи, който води началото си още от известния библейски герой Ной, спасил човечеството от Големия потоп.Разбира се, има и други теории, които свързват българите с китайците. Там се споменава за народ, който те наричат бу-гу или пу-гу, който е свързан с хуните. Знаем от историята, че нашата съдба е много преплетена с тази на хуните, като на моменти едни автори пишат за хуни, а след това за българи. За момента в историческата наука се приема, че българите са били част от хунските племена и техният най-известен вожд Атила.

Какво означава името българи

Трудно може да се даде отговор на този въпрос. Тъй като науката все още не е категорична по темата, ще представя основните хипотези, които се разглеждат към момента:

  1. Господарят Булгар – това е теза, която развива византийски хронист от X век. Според него е имало велик вожд, който е останал в паметта на българите и е дал името си на повеленият му народ
  2. Бурджан/Булгар – Това са имената, които са дадени в арабските извори. С думата булгар се наричат Волжките българи, докато Бурджан се използва за назоваване на прабългарите.
  3. Река Волга – Това е друго често срещано предположение, че имеот идва от това на река Волга. Трудно е да бъде доказано по някакъв начин, тъй като не сме сигурни дали и кога българите са живели на тази река, така че да бъде дадено името й на народа ни.По-скоро тази хипотеза се развива заради латинското име на реката – Булга, която показва общ корен с думата българи.
  4. Унгарски теории – Тук се предположенията на 2-ма унгарски професори. Първият от тях застъпва тезата, че името идва от пратюркската дума булга(булгамак) – смесвам, размесвам. Тоест, че българите са някаква смесица от много народи, които са се обособили в един. Втората теория на друг унгарски учен е свързана пак с думата булгамак – свързана е с нейно друго значение като подстрекател и разбойник.
  5. Булгар (белки) – Има такава хипотеза, че това е било тотемното животно на българите и то дава тяхното име. По-скоро булгар е било животно подобно на белките, но най-вероятно изчезнало към днешна дата.
  6. Бългерон – Това е от афгански език(част от групата на иранските езици).Думата означава човек, който обитава отвъд планината.
  7. Бълг – Велик човек – Най-приятната за нас хипотеза. Пак от групата на иранските езици, където самият корен на думата бълг означава идеята за живот и човек и се превежда като велик човек или българин.

За съжаление , няма как със сигурност да Ви кажа коя е вярната или дали има вярна хипотеза. Основният проблем в случая е свързан с промяната на етническия произход на българите постоянно. В зависимост от политическата обстановка, българската наука приема, че българите са от различен произход и с различни корени, което променя и цялата основа върхя която се стъпва.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ