HomeИнтересноБългарияАспаруховите валове - съоръжения без аналог в Европа

Аспаруховите валове – съоръжения без аналог в Европа

Историята на хан Аспраух е сравнително позната. Той е създателят на Дунавска България след като успява да се справи с Източната Римска империя и измества нейната северна граница от Дунав на Стара планина. Но, една от непознатите страни на хан Аспарух е свързана с изграждането на защитни валове с големина, която е непозната в цяла Европа. Днес ще Ви представим повече за тези съоръжения и колко на брой са те?

Колко са Аспаруховите валове

Най-големите валове са 6 на брой, но има и други десетки по-малки. Ето кои са най-впечатляващи:

  1. Северният бесарабски дял –  повече от 120 км
  2. Южният бесарабски дял – повече от 120 км
  3. Северна Новакова бразда(Влахия) – повече от 300 км
  4. Южна Новакова бразда(Влахия) – повече от 170 км
  5. Троен Вал между Констанца, Черно вода(Северна Добруджа) – 60 км
  6. Еркесия(Изкоп) между Бургаското езеро и Марица – 150 км

Аспаруховият вал(точка 5 Троен Вал)

Това са съоръжения, които са непознати с подобен тип големини в Европа. По-конкретно съоръжението написано по-горе като Троен Вал е познато и под името Аспарухов вал. То е уникално не само за България, но и за Европа. Това е била каменна стена, висока между 7-10 метра, която е имало кула/пост на всеки 4 километра един от друг. Тоест те са имало видим контакт помежду си. Това е второто най-дълго каменно съоръжения в Европа след Адриановия вал във Великобритания. Причината да бъдат хвърлени подобен тип усилия за изграждането му е свързана с факта, че той се намира на своеобразна магистрала на народите. Много племена минават през това място по посока на Югоизточна Европа и без подобен тип фортификации е трудно територията да бъде задържана от един народ. Най-добрият специалист по темата е професор Рашо Рашев, който дълги години изследва това съоръжение.

Новакова бразда

Другото огромно българско съоръжение е Новаковата Бразда. В схемата по-горе сме я посочили като Северна и Южна. Тя обхваща територията северно от Видин и стига почти по големия завой, който правят Карпатите на север. Целта е да спира нападенията на аварите от север. По това време българската граница е достигала на север до Карпатите. По-късно от там минават и узи и печенеги, които се сбълскват с тези огромни укрепления. Местните българи са запазили една много интересна легенда за това как е построена тази фортификация. В нея се говори за един български юнак, който искал да си запази земята от степните народи, които непрекъснато нападали територията и затова той хваланал един змей, сложил му рало зад него и неговата помощ е изорал земята и направил тази браза. Този местен фолклор говори, че това съоръжение е оставило сериозна следа в паметта на местните жители(българи).

Ние познава Аспарух като завоевател, но е добре и да разгледаме неговият принос към изграждането на Дунавска България. Подобен тип защитни съоръжения са непознати от времето на Римската империя. Те ни дават информация за нивото на развитие на българите и обясняват защо те не са се притеснявали да влизат в сблъсък в доминиращата сила по това време в света – Източната Римска империя.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ