HomeИнтересноБългарияКак преместването на стоковото тържище от Константинопол в Солун предизвикало война между...

Как преместването на стоковото тържище от Константинопол в Солун предизвикало война между България и Византия

Битката при Булгарофигон представлявала голямо сражение, което се провело, между българи и византийци. Това сражение се разиграло през лятото на 896 г. Мястото било града Булгарофигон (днешен: Бабаески, Турция).

Как преместването на стоковото тържище от Константинопол в Солун предизвикало война между България и Византия

Причини за разярилата се война между България и Византия започнали от 894 г., когато византийците преместили българското тържище от Константинопол в Солун. В резултата, на това българските търговци били принудени да плащат по-високи такси.

Заради преместването на стоковото тържище от Константинопол в Солун се случили някои последващи събития. По право самото местене имало символичен характер. С това се целяло империята да покаже пренебрежението си към българите, като премества от най-важния търговски център в Югоизточна Европа тържището.

Водещи причини за подобни действия от страна на Византия били в премахването на византийското духовенство от България и замяната му с български църковен клир. Това довело до ограничаване на империята с политическото и културно влияние в страната.

Как започнало всичко

Обиден, българският княз Симеон I обявил война на Византия. В първата битка от 894 г. византийската армия, която по онова време била съставена най-вече от императорската гвардия е разгромена напълно. Византийската дипломация успяла да си осигури съюзници. Това били маджарите, които през 895 г. успели в Северна България (днешна Украйна), на 2 пъти да победят българските войски и дори да обсадят Симеон I в р. Дръстър.

При  трето сражение, маджарите били спрени и победени от Борис I, който напуснал манастирската обител,  за да помогне на своя син. По-късно с общи действия българи и печенеги преодолели маджарската опасност. Симеон I подновява действията си над Византия.

Боевете след действията от местенето на стоковото тържище от Константинопол в Солун

Симеон предприел поход срещу Византия. Двете армии се срещнали край Булгарофигон. Това се случило през лятото на 896. Тогава византийците свикали войските, които се биели срещу арабите и пазили азиатската им граница. Така събрали многочислена армия. Това, обаче не им помогнало, особено и българите постигнали блестящо своята победа.

Последици от войната между България и Византия

Императорът на Византия Лъв VI успял да отклони опасността от Константинопол. За целта той въоръжил арабските военнопленници и ги изпратил, срещу българите. Войната приключила с мирен договор, по силата, на който към българските владения трябвало да се включат земите от Черно море до Странджа. Така в договора е отбелязано, че българското тържище е върнато отново в Константинопол, а Византия била задължена да плаща данък на България.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ