HomeИнтересноБългарияКакъв е номиналът на първата българска банкнота

Какъв е номиналът на първата българска банкнота

На 1 август 1885 г в Санкт Петербург е отпечатана първата българска банкнота с номинал от 20 лв.

Къде е отпечатана първата българска банкнота

Тя била с номер 000001. Емитирана е през 1885 година, върху нея са изобразени:

  • надпис „София;
  • воден знак на БНБ;
  • датата 1 август 1885“.

Тази първа българска банкнота съдържала още подписи на управител и касиер, както и информация, относно фалшифицирането й и това, че се наказват виновните със закона.

Банкнотите с номинал от 20 и 50 лв. от златната първа емисия са отпечатани в руския град Санкт Петербург. Друго интересно е, че дори обменяеми, във форма на злато, а по-късно и сребро, те дълго време не печелили доверие от страна ха хората и населението не ги приемало с охота.

Още за първата българска банкнота

Към днешна дата първата българска банкнота се съхранява в Историческия музей в град Габрово. Номерът й е 000001, а размерите й са 150 на 97 мм, върху й се намира воден знак на БНБ. Лицевата част е в кафяво каре, а в левия ъгъл е изобразен държавният герб.

Кога, как и защо е въведена първата българска банкнота

И така, след Освобождението, в българската политика по отношение паричните единици царял хаос. Така по същото това време се ползвали и монети като сребърни и златни, лири, наполеони монети. В обръщение имало, дори парични единици от по-екзотични страни. Такива били излезлите от обръщение, дори в собствените си страни – ирански, тунизийски или индийски.

През  1879-1880 г. са съставени първите  бюджети на държавата с френските франкове. След приемане на закон през 1880 г., от следващата в Бирмингам, Англия, се секат първите медни български монети. Техните номинални стойности са 10, 5 и 2 стотинки. Само година по-късно в Русия се секат сребърните монети от 2 и 1 лв., тогава се появява с благородно съдържание и първият български лев.

Знаете ли, че:

  • Банкноти били ползвани пръв път най-отдавна в Китай. Това се случило в VII в.;
  • В Европа са използвани  банкноти, едва през 1660 г. Тогава са издадени и първите такива от Стокхолмс Банко;
  • През ХVIII в. започват да се употребяват парични стойности и тогава става популярно да се печатат банкноти;
  • В миналото повечето банкноти били създавани от много масивна и тежка хартия. В някои случай такива били правени от памук, лен или друг текстил. В някои държави, дори се изработвали банкнотите от пластмаса.
Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ