HomeИнтересноБългарияКакво е старото име на Сливен?

Какво е старото име на Сливен?

Отговорът на този въпрос не е еднозначен. През вековете този легендарен български град сменя много наименования. Сега ще ви разкажем за по-важните от тях и какво означава сегашното име на града.

Имената на Сливен през вековете

Имената, които е носил град Сливен през годините са: Туида, Сливно, Истилифунос, Сливен.

Туида

Това е наименованието по римско време на града. За пръв път се споменава за него от Хиерокъл, който го определя като един от 4-те града в Източноримската провинция Хемимонтус. Има теории, че името на града идва от готски език и означава народ. Това е възможна теория, тъй като в първите векове след Христа готското население населва земите на днешна Източна и части от Северна България. В следващите векове нападенията от страна на авари и славяни разрушават града до основи, но след присъединяване на областта Загоре, българите го възстановяват. За съжаление не е известно името, което е ползвал в рамките на България.

Сливно

Това е византийското наименование на града – доката е част от Източната Римска империя.Тъй като наименованието е имало негръцки произход и е записвано по.-различен начин от различните византийски хронисти.

Истилифунос

Това е следващото име, с което е описан градът от арабския пътешественик Ал Идриси през 1153 година, но то по-скоро се свързва с негов превод на името Сливно.По-сходен начин е записан и от османците с името Ислимие.

Сливен

Под днешното му име е познат още по време на Българското Възраждане. За това свидетелства История Славянобългарска на Паисий през 1762 година. От тук ще разгледаме и 2-те основни хипотези за произхода на името на град Сливен:

  1. Първата хипотези изхожда , че името на града няма нищо общо със старите наименования. Произходът е от новобългарски/славянски и се свързва с глагола сливам/вливам. Причината е , че на мястото на град Сливен се съединяват 3 река – Асеновска, Новоселска и Манастирска . Тази теза поддържа известният български археолог Васил Миков.
  2. Втората хипотези разглежда значението на града като място пазещо проход. Градът се намира в началото на важен старопланински проход, който води в 2 посоки.  Едната от тях е към Елена – Велико Търново – проходът се наричал в миналото Железни врата, днешен Вратник, а втората посока води към Котел и старите ни столици Плиска и Преслав. Това е и причината според тази хипотеза градът да носи това име на базата на имената на други селища близки до проходи – град Сливница Софийска област, село Сливница област Благоевград, село Сливница на Източният бряг на Препанското езеро. Това ни показва общият корен в думата за население места, които са в началото на някакъв проход.

Най-вероятно се  е наложило с появата на новото славянобългарско население на мястото на предишното селище Туида, което практически не е съществувало в продължение на повече от 250 г. Новото българско население дава свое име на селището във връзка с факта, че лежи на важен проход водещ до вътрешността на Българската държава

Разгледахме най-важните имена, които е носил град Сливен през годините.Всички те имат общо корен за който се спори с какъв произход. Въпреки това през вековете Сливен се налага като важен град заради стратегическото му местоположение. Постепенно по време на Възраждането се превръща в града на 100-те войводи – личности запазили българското в себе си и предали го на останалите. 

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ