HomeИнтересноБългарияКой български цар убива спасителя си?

Кой български цар убива спасителя си?

От този български владетел са се бояли и българи , и ромеи. Бива спасен от неговия братовчед, който измолва да не бъде убиван, но след години самият той не показва милост към спасителя си. Научете за историята на цар Иван Владислав, последният цар на Първото Българско царство.

Кой е Иван Владислав

Иван Владислав е последният български владетел на Първото Българско царство. Управлява между 1015-1018 година, като се опитва по-всякакъв възможен начин да окаже последна отчаяна съпротива срещу Василий II. Въпреки това в неговата история има една голяма трагедия. Ключовата дата, която преобръща неговия живот е 14 юни 987 година. Иван Владислав е син на Арон – единият от 4-ма синове на комит Никола. На тази дата  Самуил кара да бъде избит целият род на брат му Арон. Причината за това са доказателстава намерени от него за сключване на сепаративен мир с Византия.

В тези бурни времена подобен тип самостоятелен подход от страна на Самуил е възприет като предателство и той изтребва целият род на Арон. Единственият оцелял е Иван Владислав, слде горещата молба на първородният син на Самуил – ГавраилРадомир. В следващите години от управлението на Самуил двамата братовчеди Гавраил Радомир и Иван Владислав вземат дейно участие във войната срещу Византия и показват завидна храброст. Малко след злополучната битка при село ключ 1014 година и настъпилата смърт на цар Самуил вследствие от ужасяващата жестокост на Василий II спрямо българските войници, на престола застава Гавраил Радомир

Гавраил Радомир

Гавраил Радомир управлява по-малко от 1 година. Според  известния византийски хронист Йоан Скилица, той е убит от Иван Владислав по време на лов. Това е общоприетата хипотеза и на база на развитието на събитията – това, че Иван Владислав заема престола в България изглежда и най-вероятната. Има и други хронисти, които твърдят дори , че той убива съпругата на Гавраил Радомир и неговият син, но това становище още не е потвърдено. Със сигурност се знае , че през 1016 година той убива и сръбският княз Йоан Владимир – зет на Самуил.

Иван Владислав – герой или злодей

На база на описаните до момента действия на Иван Владислав, трудно можем да имаме положително становище за него. От друга страна в много хроники той е описан като непоколебим защитник на България в рамките на своето управление.Никита Хониат го определя като този страшен Йоан, а друг хронист Михаил Поел го определя като човек държал на косъм съдбата на Византийската империя. Подобен тип описания подсказват, че Иван Владислав се е опитвал по всякакъв начин да запази Българската държавност, като не е подбирал средства за тези си действия.Българският цар се опитва да печели време, за да укрепи държавата след поредицата поражения от Византия, но срещу себе си има един от най-великите владетели на Византия Василий II,който неотклонно следва целта си по унищожаване на България. През 1017 Иван Владислав се опитва да сключи съюз с русите и по-късно с печенегите, за да организира общо нападение срещу Византия, но ходът му се оказва неуспешен.Битката при Сетина през 1017 година се оказва ключова за Иван Владислав. Той успява да притисне ромейската войска чрез устроена клопка и е на прага на голяма победа срещу ромейският военначалник Константин Диоген. Тогава 60-годишният император Василий II се намесва с подкрепления и разбива българската войска. Смъртта си Иван Владислав намира през 1018 година, когато обсажда крепостта Драч. Това се приема и за годината, в която България окончателно попада под властта на Византия.

Иван Владислав много противоречива личност в нашата история. Не може да се тълкуват едностранно неговите действия. Черната неблагодарност, която показва към Гавраил Радомир е показателна за безскрупулния му характер, но от друга страна той е ключов играч още по времето на цар Самуил в борбата срещу Византия.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ