HomeИнтересноБългарияКакво е старото име на Тополовград?

Какво е старото име на Тополовград?

Тополовград е град с богата история. Известен е с отглеждането на камили – нещо, което не е било характерно за други градове на нашата територия. Научете повече по темата за старото име на Тополовград.

Какво е първото име на Тополовград

Най-старата информация за Тополовград идва от османския данъчен регистър от 1492/1493, където той е посочен под името Каваклу(кавак – топола на турски). Следващото отбелязване на града е чак в началото на 17 век, като е посочен като вакъф на Султан Баязид II, като тогава за пръв път се споменава наличието на българи живеещи там. По-късно районът става известен с продължителните кърджалийски набези на негова територия. Поради тази причина става и място, което бива често посещавано от четата на Индже войвода, който се превръща в защитник на местното християнско население. Постепенно градът се умиротворява и се превръща в сериозно занаятчийско селище и събира все повече християнско население през първата половина на 19 век.Жителите на града се славели като добри винари, а освен това имало и ежегоден есенен панаир за земеделски стоки, прочут в цялата империя.

Освобождението на града

То се случва през януари 1878, когато там навлизат руски войски.След Берлинския конгрес, попада в пределите на Източна Румелия. През 1882 бива посетен от Алеко Богориди, който е главният управител на новата провинция. Бива присъединен към България след факта на Съединението. Интересното е , че градът продължава да носи старото си име чак до 1934, когато бива прекръстен на Тополовград.

Откъде идва името Тополовград

Нямаме конкретни доказателства, откъде точно идва името на града, но има няколко теории. Най-популярната от тях е, че първите заселници били от племето на юруците, които се занимавали с отглеждането на добитък.  Всеки ден изчезнала една крава от стадото на краваря Ковак Али и вечерта се връщала при останалите. На краварят му било много любопитно, къде изчезва добичето и я проследил. Видял, че тя отивала на определено място, на което имало 2 топли извора заобиколени с много тополи. Ковак Али се влюбил в това място и предложил на останалите от неговото племе да се преселят да живеят там. Така дошло и първото име на града – Кавакли. Коренът на думата е турски, като означава топола. Градът получава сегашното си име през 1934, когато на практика турското му име Кавакли бива заменено с неговия превод на български – Топола + град – Тополовград.

Защо Тополовград е известен като града на камилите

След края на Първата Световна война и подписаната спогодба между България и Гърция се стига до размяна на население. Гърците от Тополовград(така наречените кариоти) се преселват на територията на днешна Гърция, а в Толовград идват български бежанци от Беломорска и Одринска Тракия. Част от тях включва голяма група българи от село Еникьой – Дедеагач, които се занимавали с отглеждането на камили. Оттам идва прозвището на Тополовград като град на камилите. Тази традиция на отглеждането на това интересно животно за нашите ширини бива запазена до края на Втората Световна война. След започналата засилена индустриализация на България през края на 50-те и началото на 60-те години, постепенно поминъкът на хората в града се променя и се губи обичаят за отглеждане на камили.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ