HomeИнтересноБългарияКъде се намира онгъла на Аспарух - началото на страната ни

Къде се намира онгъла на Аспарух – началото на страната ни

За да ви разкрием отговора на въпроса: Къде се намира онгъла на Аспарух, нека надникнем малко в дебрите на историята по онова време…

Къде се намира онгъла на Аспарух

Стохилядната орда на хан (Кан) Аспарух от династията Дуло-Дулатли, третият син на Кубрат, чието ядро ​​били  племената: узи (огуз), оногури, оногондури, кутургури  и кумански племена се съпротивлявала на хазарите по-дълго от останалите.

Съществувал неписан закон:

Победените в борбата за територия трябвало или да се подчинят или да напуснат местата си и да търсят ново жилищно пространство. Така, през 70-те години на 7 век ордата била принудена да напусне степите на Азовско море и да се премести на запад“.

Така към българите се присъединили и представители на редица други номадски племена, които напуснали земите си, бягайки от хазарите и същевременно се преместили на запад.

Хазарското преследване на българите стигнало до Днестър. Тази линия минавала по протежение на Днестър на север до река Кодима и вече по нея можело да се отиде в посока на Средния Днепър, към източнославянските племена на поляните (поляците), подчинени на Хазарския каганат.

Хан (Кан) Аспарух с българската орда, пресекли Днепър и Днестър, достигайки през 670 г. областта Онгъл.

Къде се намира онгъла на Аспарух

Това било местообитанието на южните славяни в междуречието на Днестър и Прут, където се установява Аспарух и поставя началото на бг държава. Местността Онгъл е определена от много изследователи в междуречието на Прут и Днестър и която тюркските номадски племена наричали още ​​Буджак.

От края на VIII-началото на IX век, византийският хронист Теофан (ок. 760-818), описвайки разпадането на „Велика България“, пише: „Най-после третият от тях (от братята), на име Аспарух, преминавайки реките Днепър и Днестър, който е на север от Дунав, и превземайки Оглос (Онглос), той се установява в земите между него и гореспоменатите реки, защото забелязва, че това място е защитено и е трудно да го атакува от двете страни, като отпред е заблатена, а от другата страна – заобиколено от пръстен от реки.“

Изследователите свързват етимологията на Оглос-Онглос със славянското Ongl, което означава Ъгъл. Онгъл обхваща земите между реките Дунав и долните течения на Прут и Днестър. Тюрко-българите го наричали “Бичак”, “Бучак”, “Буджак”, което в превод от български означава “нож”, “клин”, “ъгъл”.

И така, славянският Ongle, гръцкият Oglos-Onglos, тюркският Budzhak и руският Ugol имат едно и също значение за обозначаване на една и съща територия между Дунав и долното течение на Прут и Днестър.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ