HomeИнтересноБългарияКое българско село е кръстено на кавхан?

Кое българско село е кръстено на кавхан?

Днес ще ви представя историята на една важна историческа личност. Тя е толкова значима в нашата история, въпреки че е заемал само позицията Кавхан – вторият човек след хана. Научете кой е този човек, който е оставил толкова значима следа в нашата история, че има кръстено село на негово име.

Кое село носи името на кавхан

Става въпрос за село Избул, което се намира в община Нови пазар, на около 25 км от град Шумен. Селото носи името на един от най-големите български държавници в рамките на Първата ни държава – кавхан Исбул. Не случайно неговото име е единственото, което е останало в историята на тази позиция.

Кой е кавхан Исбул

Това лице изкачва йерархията на българската администрация още по времето на хан Крум. Предполага се, че преди него на тази позиция е бил кавхан Иратаис, който служи на българските ханове Крум и Омуртаг. По време на управлението на втория, кавхан Исбул успява да се издигне до най-високата възможна позиция след владетеля и става кавхан. Това, което трябва да знаем е, че по това време е почти невъзможно подобен тип пост да бъде зает от лице, което не е с правилния произход от българската аристокрация. Вече по времето на Омуртаг, кавхан Исбул показва своите качества, които запазват българската държавност в рамките на втората половина на IX век.

Кавхан Исбул начело на страната

Хан Маламир

След внезапната смърт на Омуртаг през 831 година, начело на страната формално застава непълнолетния Маламир. Тогава българите потвърждават мирния договор с Източната Римска империя, сключен още от Омуртаг през 815 година. Ромеите усещат слабост от българска страна и това води до нападение на българските територии в Източна Тракия. Кавхан Исбул знае, че не трябва да оставя нещата по този начин, тъй като това може да доведе до трусове в управлението на страната и да заплаши позицията на Маламир. Той взема със себе си непълнолетния син на Омуртаг и успява да се справи с византийската заплаха. Дори от своя страна, успява да завземе важната крепост Проват, която се намира в близост до днешния град Одрин. Двамата успяват да продължат своето настъпление и след съвместна работа с местното население на Филипопол, успяват да присъединят града към България. Това налага на византийците да молят да подновяване на мирния договор. Разбира се, кавхан Исбул успява да наложи и присъединяването на новозавзетите територии към нашата страна. За съжаление, този български хан няма възможност да поеме изцяло управлението на страната, тъй като умира много млад и начело на страната идва хан Пресиян.

Хан Пресиян

При хан Пресиян, кавхан Исбул запазва водещата си роля в управлението на страната. Тъй като не знаем годините на хана, предполага се, че поне в първите години на управлението си, ключовите решения са били вземани от кавхан Исбул. Малко след идването на власт на Пресиян, през 837 година избухва голямо въстание на племето смоляни в Родопите. По това време, ромейският император е зает с военни действия в другия край на империята и не може да реагира. Кавхан Исбул, който най-вероятно е в основата на въстанието, реагира много бързо и подпомага смоляните. Срещу него се изправя кесарят Алексий Мосиле, който бива разбит от българската войска. Това е първият случай, в който българската държава достига до бреговете на Бяло море.

Нямаме достатъчно информация какво се случва с кавхан Исбул през следващите години. Смята се, че той се оттегля от този пост и оставя управлението на страната в ръцете на хан Пресиян. Така или иначе, кавхан Исбул е от огромно значение за историята на България, тъй като успява да измъкне страната ни от капана на династичните борби, в които сме били през почти целия VIII век. Предава властта на хан Пресиян, така че България да продължи да бъде водещ фактор в рамките на Югоизточна Европа.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ