HomeИнтересноБългарияКога България е била с най-голяма територия?

Кога България е била с най-голяма територия?

Днес ще се опитаме да сравним кога в нашата история България е имала най-голяма територия. На пръв поглед веднага се появяват трима владетели – хан Крум, цар Симеон и цар Иван Асен II при които сме имало най-обширни владения. Но при кой от тях, България е по-голяма. Сега ще се опитаме да разберем.

Крумова България

При хан Крум, България се превръща в една от трите основни държави на континента заедно с Франската империя и Византия. Не случайно, много от чуждите историци наричат това Първата Българска империя. Ще се опитаме да определим границите по времето на хан Крум.

Северна граница

Успява да присъедини голяма част от Източните територии на Аварския хаганат, а в източната част границата е на река Днестър, като в състава на България влиза почти цялата територия на Румъния и Молдова.

Южна граница

Минава по поречието на река Тунджа, като достига в близост до Одрин. София(Сердика) става част от България

Източна граница

В състава на България влиза голяма част днешното Българско Черноморие(до Созопол).

Западна граница

Контролира териториите на днешна източна Унгария, Сърбия като в състава на България влизат градове като Белград и Браничево. Предполага се , че западната граница минава по река Сава.

Обобщение: Предполага се , че територията на България е около 520-530 хиляди километра. За това свидетелстват хрониките на папския легат, които определят на територията на Европа 3 империи – Франска, Българска и Византийска

Симеонова България

По време на управлението на цар Симеон България достига голяма териториално разширение. Той управлява от 893 до 927 година, но особено от 907 до края на управлението му, България достига обширни територии.

Северна граница

Тя се простира до Отвъддунавските земи. След като се разправя с маджарите, Симеон на практика контролира тази територия, но не се занимава в такава степен с нейното администриране, тъй като там няма налични сериозни човешки и природни ресури. Още повече се намира на т.нар. Път на народите, през който преминават много номадски племена. Губи част от Източна Панония, в която са настаняват  маджарите и по този начин няма вече обща граница с франките. Води се спор да каква степен цялата територия на Румъния е под контрола на Симеон.

Южна граница

В състава на България влизат голяма част от Беломорска Тракия почти в пълна степен като от европейската територия на Византия остава много малка част на контрол около самият Константинопол. Така границата на България се простира до самото Бяло море(Второто от трите морета).

Източна граница

Опира на Черно море и включва Одринска Тракия. Това е първото море от трите до които Симеон достига.

Западна граница

Тази граница се опира на Адриатическо море(3/3 морета), каот включва цяла Македония и включва днешните земи на Албания, Сърбия, Косово, Черна гора и Източната част на Босна и Херцеговина.

Обобщение: Предполага се , че територията на България е била около 490-500 хиляди километра.

България при Иван Асен II

Най-успешният владетел по време на Втората Българска държава безспорно е Иван Асен II.При него те достига максималната си големина. Ще очертаем нейните граници.

Северна граница

Тя достига до днешния град Белгород Днестровский. Включва в себе си териториите на дешна Южна Молда, най-източната част на Украйна, Югоизточна Румъния.

Южна граница

Контролира Беломорска Тракия(1/3 Бяло море) като под контрола му е от Галиполския полуостров до Олимп. В България влиза и цяла Македония.

Източна граница

Източната граница е до Одринска Тракия, като достига до днешния град Чорлу в Турция. Латинската империя разполага с много ограничен кръг от територии на Европейския континент.

Западна граница

Достига до днешния град Вуковар в Хърватия. Отнова има достъп до Адриатическо море.

Обобщение: Предполага се , че територията на България достига около 500-510 хиляди километра

Трудно е да се даде точен отговор на този въпрос. С най-голяма степен на вероятност можем да приемем, че България е имала най-голяма територия по времето на хан Крум, най-вече заради контрола върху цялата територия на днешна Румъния. От друга страна, по времето на Иван Асен II в България е имало много повече население, тъй като южната част на Балканския полуостров е много по-населена и богата от Северната. Много спорен въпрос, който разгледах е свързан с контрола върху Румъния .Не се знае какво се случва с територията на Румъния – интересите на Симеон са насочени в друга посока. Друг много спорен въпрос е свързан с васалните на България държави. Те не са включени при пресмятането на териториите, тъй като все пак се водят отделни държави. Ако приемем , че влизат като територия за контрол е най-логично Симеонова България да бъде на първо място.

Обобщение:

  1. Крумова България – 520-530 хиляди кв. км
  2. Асенова България – 500-510 хиляди кв.км
  3. Симеонова България – 490-500 хиляди кв.км
Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ