HomeИнтересноБългарияКой е най-дълго Цар на България?

Кой е най-дълго Цар на България?

Всички ние познаваме най-успешните български владетели, като минем през Кубрат, Аспарух, Тервел, Крум и т.н., но знаете ли кой е най-дълго управлявалият България. Интересното е , че има сериозна борба за първото място, като разликата между първите двама е само 2 години. Ще разгледаме кой е на първо място – това е владетел с доста противоречива репутация в нашата история. Ето кой е той!

Кой управлява България най-дълго?

Борбата беше безмилостно жестока между цар Иван Александър и цар Петър I, но синът на Симеон успя да надделее само с 2 години. Иван Александър е най-дълго управлявалият владетел на Второто Българско Царство – цели 40 години. От 1331 до 1371 той е начело на България. За съжаление неговото управление въпреки успехите в първите години се характериза с разцепването на държвата между синовете му Иван Срацимир и Иван Шишман, което оказва огромно влияние върху по-нататъшната съдба на държавата. Иван Срацимир получава от баща си Иван Александър Видинската област, но през 1355 се обявява за самостоятелен владетел. Управлението му на Видинското деспотство продължава до 1396 година, когато е разбит от войските на Баязид I и е изпратен на заточение в Мала Азия. Разбира се част от това негово управление е под формата на васалитет на османците, но въпреки това формално той се води владетел на тази област. Въпреки , че неговото управление продължава 41 години, което е с 1 година повече от това на баща му, не е коректно да го броим в класацията на българските владетели.

Цар Петър I – управлявал най-дълго в нашата история

На първо място се позиционира цар Петър , синът на легендарния Симеон. Той започва своето управление през 927 година, след смъртта на баща си на 27 май същата година. Приключва своето управление през 969 година. Сигурен съм, че сте запознати в голяма степен с неговото управление, но интересното е , че има 2 противоречиви позиции. От една страна се разглежда продължителността на неговото управление като фактор, който говори в негова полза. Поемайки управлението на страната след Симеон, страната е изтощена от продължителните войни и се нуждае от възстановяване. Това е осъществено чрез сключването на продължителен мирен договор с Христофор Лакапин и по-този начин си осигурява условията необходими за заздрави вътрешните проблеми наследени от Симеон.Успява да се справи успешно с бунтовете на 2-ма от братята си – Михаил и Йоан. Друг сериозен негов успех е автокефалността на българската православна църква.Петър й отделя сериозно внимание и успява да разшири нейното влияние.

Минуси на управлението на цар Петър

Другата хипотеза, която се поддържа е свързана със слабото управление на цар Петър. В подкрепа се изказват аргументите, че въпреки 42-годишното управление не успява да стабилизира държавата. Още през 931 година с подкрепата на Византия , сръбският владетел Чеслав бяга от Преслав и възстановява сръбската държавност. Петър не успяван да се справи с тази опасност и сръбската автономност е възстановена, което поставя българската държава в слаба позиция. Поредица от нахулавания на маджарите на територията на страната водят до плащане на ежегоден данък от страна на България, а дори и сключване на договор насочен срещу Византия.По този начин Петър успява да покаже сериозна слабост в дипломацията и губи авторитета спечелен от баща си. Във вътрешната политика, въпреки сериозната подкрепа оказвана на църквата, започва да се засилва движението на богомилите като реакция от позлатяването на духовните дейци. Това е показател, който категорично показва за наличието на сериозен проблем.Колкото и позитиви да има дейността на богомилите, със сигурност, тя оказва отслабващо въздействие върху българската държавност и е лакмус за сериозни назряващи проблеми. Проблемите катализират през 968-969 година, когато Светослав I заедно с неговите руски дружини нахлуват на българска територия. Достигайки до столицата Велики Преслав, цар Петър получава удар(969г.) , който води до неговата смърт през 970 година.

Безспорно цар Петър е най-дълго управлявалият български владетел – цели 42 години. Поемайки страната след смъртта на баща си, той успява да се справи с опитите на неговите братя да му вземат престола, стопля отношенията с Византия чрез дългосрочен мирен договор и извоюва автокефалност на българската църква.За съжаление плюсовете са до тук – не успява да стабилизира положението в страната, което води до загубването на държавност. Въпреки това името Петър е символ на българската държавна традиция – показател за това, че много от българските въстания срещу Византия са водени от личности приемащи името му. Това води и до освобождението на страната през 1185 точно от въстанието на Асен и Теодор(приел името Петър точно като продължител на българската държавност)

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ