HomeИнтересноБългарияКой е най-дълго управлявалият хан от рода Дуло

Кой е най-дълго управлявалият хан от рода Дуло

Родът Дуло е в основата на българската държавност, но знаете ли кой от всички владетели от този род е управлявал най-продължително. Ще разгледаме кои са тези владетили от този славен род и кой успява най-дълго да се задържи на престола.

Най-дълго управлявалият хан от рода Дуло

Апокрифният документ – Именникът на българските ханове  – ни дава списък със всички владетели от рода Дуло:

 • Авитохол – 300 години
 • Ирник – 150 години
 • Кубрат – (632 – 665) – 33 години
 • Батбаян (665-668) – 3 години
 • Кубер …….
 • Котраг ……..
 • Алцек …….
 • Аспарух – (680 – 701) – 21 години
 • Тервел  – (701- 718) – 17 години
 • Кормесий – (718 – 738) – 20 години
 • Севар – (738-753) – 15 години

Това са всички владетели от рода Дуло. Първите 2-ма Авитохол и Ирник са легендарни фигури за които е трудно да предположим, че са живели толкова много години. Много историци приемат, че това са Атила и неговиян син Ернах, но въпреки това е трудно да приемем годините дадени от Именника. Така че ако се концентрираме върху останалата група владетели – това е хан Кубрат и неговият първороден син Батбаян, които управляват Стара Велика България. Годините на управление на хан Кубрат са най-много спрямо всички останали владетели, така че определено можем да приемем, че той е най-дълго управлявалият владетел на България. По отношение на другите синове на Кубрат – Кубер, Котраг и Алцек – нямаме точни данни за годините на тяхното управление.

Кубер, Котграг Алцек

Хан Кубер бяга в посока на Панония(днешна Унгария) и приема да бъде васал на Аварския хаганат. След това вдига въстание и останалите му българи се премества в земите на днешна Македония, като се предполага че създава собствена държава там. Някои историции твърдят , че има такава държава, други не . Но за неговото наличие по техните земи знаем от надписа оставен ни от хан Тервел за неговите чичовци от Солун. За съжаление нямаме конкретно информация за годините му на управление.

Хан Котраг е основателят на Волжка България. Има сериозни спекулации относно неговото име, тъй като се предполага , че още преживе Кубрат го слага начело на племето на котрагите и поради това остава с това наименование в историята. След разпада на Стара Велика България се премества в северна посока по поречието на река Волга и основава Волжка България – държава, която е просъществувала още няколко века.

Хан Алцек е най-малкият син на хан Кубрат. За него се знае, че се премества на територията на днешна Италия, където първоначално се заселват, но после биват избити в голяма си част от местното Лонгобардско кралство. Въпреки това има много топоними на места в Южна Италия с името българи, както и доста известни фамилии носят това име. Въпреки това няма как да приемем управление на хан Алцек след като той не успява да създаде собствена държава.

Дуло – Владетели на Дунавска България

Има 4-ма представители на рода Дуло, които са управлявали България – Аспарух, Тервел, Кормесий и Севар. Най-дълго продължава своето управление хан Аспарух – създателят на държавата. За начална година на неговото управление приемаме 680/681 година в зависимост дали мирният договор с Византия от втората година наистина е правилно да бъде приеман за начало на държавност. Така или иначе, най-дълго управлявалият хан от рода Дуло в Дунавска България е хан Аспарух.

В края на краищата достигнахме до следните данни: Ако приемем да се доверим изцяло на Именника на българските ханове, най-дълго управлявал владетел трябва да е Авитохол със своите 300 години. Разбирасе се , по логично се доверяваме на втората хипотеза и слагаме на първо място хан Кубрат – със своите 33 години начело на създадената от него Стара Велика България. Ако не искаме да приемем връзката между тази държава и новосъздадената Дунавска България, тогава трябва да приемем името на хан Аспарух, като най-дълго управлявал владетел на страната ни.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ