HomeИнтересноБългарияКой е поп Богомил - създателят на богомилството

Кой е поп Богомил – създателят на богомилството

Поп Богомил – една личност около, която има много митове и легенди. Смята се за създателят на богомилското учение – учение, което постепенно завладява цяла Европа. Но какво знаем за личността на създателя му – днес ще се опитаме да надникнем зад кулисите на историята и да разбереме повече за него.

Предистория на богомилското учение

Всички знаем за покръстването на българите осъществено от Борис. Една от най-емблематичните истории около него е потушаването на бунта на 52-мата боили, които са опитали да запазят езическата си вяра. Това е доказателстово за силните езически корени запазени по в българите. Тези събития трябва да ги отнесем и към други по-малко известни събития във Византия. През краят на 7 век в империята се създава едно еретично учение известно като Павликянство. Ако погледнем идеологическите възгледи на павликяните, те са много близки до тези на ранните християни , а в последствие и на богомилите. За това ни подсказват и, че когато Византия се справя с бунтовете на павликянати, тя ги разселва в района на днешна Македония и Тракия, които по-късно се превръщат в център на богомилското учение. Разселванията на павликяните продължавата от втората половина на 8 век чак до 970 година. Това ни подсказва, че в териториите присъединено по времето на цар Симеон към България е имало необходимите предпоставки за развитието на подобен тип учение, което се противопоставя на църковната йерархия, която иска да служи като посредник между човека и Бога. Подходящите условия за появяване на богомилите се допълват и от началото на феодализацията и обедняването на българското население в следствие на продължителните войни по времето на цар Симеон. България достига сериозно териториално разширение, но от друга страта войните опустошават сериозно българската хазна и поставят една трудна задача пред цар Петър. В подобен тип условия се заражда богомилстово.

Историята на поп Богомил

До момента няма доказана с факти и документи хипотеза, кой точно е поп Богомил на когото е преписвано създаването на богомилското учение. Първоизточник за това учение на сборника на презвитер Козма – Беседа против богомилите – тук категорично се посочва поп Богомил като създател на учението. Спрягат се основно 2 имена, които стоят зад личността на поп Богомил – Боян Мага и поп/презвитер Йеремия.

  • Боян Мага е най-малкият син на цар Симеон. Единственият писмен документ за него е от кремонския епископ Луипранд, който го престава по много интересен начин. Според него Боян е можел да се превръща от вълк в човек и обратното, бил силен в магията и вълшебството. По подобен начин е описан и от византийски хронисти. Тъй като не знаем повече за дейността на най-малкият син на Симеон можем да се досетим, че той не е заемал някакви висша държавна длъжност по време на управлението на Петър. От друга страна, беседите на поп Богомил и самата основа върху която стъпва богомилското учение подсказват, че тя трябва да е създадена от човек, който има сериозни познание в тази област. Разбира се, през 9 век хората, които могат да четат и пишат са малко, а още повече тези които познават в детайли християнското учение на подобен тип ниво на единици. Това ни подсказава, че има голяма вероятност Боян да е човекът, който стои за богомилското учение. За съжаление няма преки доказателства, които да доказват това със сигурност.
  • Втората кандидатура за създател на богомилите е презвитер Йеремия. Той е малко известен сред широката публика, но това е един от най-известните български духовници от средата на 9 век. Има много апокрифни съчинения, които са ползвани от богомилите, но противниците на тази тези показват, че неговите творби никъде не споменават богомили. Първият български роман и един от първите романи в Европа е негов – Повест за кръстното дърво. За по-вероятна се приема хипотезата, че няма връзка между Йеремия и поп Богомил, а по-скоро Йеремия е висш духовник, който защитава християнстово по различен начин от църквата без да изпада чак до тезите на богомилите. Другата известна хипотеза се развива, че Йеремия е син на поп Богомил, но няма никакви сериозни факти в нейна посока.

 

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ