HomeИнтересноБългарияКой е първият цар на България

Кой е първият цар на България

Царската титла е нещо, което винаги е блазнела българите. Тя е символ на върховната власт и е знак на силата на една държава. В днешната статия ще разгледаме кой е първият цар в историята на България. Останете с нас и научете неговото име.

Кой е първият цар на България

Най-логичният отговор на този въпрос, разбира се е Симеон. Но първо ще разгледаме произхода на думата и как тя е свързана с титлата кесар получена от Тервел.

Хан/Кесар Тервел 

Тервел получава титлата кесар след като помага на Юстиниян Носоотрязания да си върне императорската корона в Константинопол. Тази титла кесар е втората след императора и на практика превода на нейното име е цезар.Разбира се по това време България е страна, която не е приела християнстовото и следователно Тервел я използва като второстепенна само в преговорите с византийците. Но тази титла по-късно бива преобразувана в царската такава, така че с големи условности може да се определи и Тервел като носител на царската корона.

Цар Симеон

Ако трябва наистина да разгледаме нашата история, първият български цар е Симеон. Той наследява от баща си титлата княз, която му е дадено след приемането на християнството. Разбира се, той се опитва да вдигне реномето на България до това на Византия и съответно да я промени. В поредицата от военни кампании срещу Византия през 913 година Симеон води мирни преговори с Николай Мистик – патриарх и негов учител от Магнаурската школа. По време на тези преговори, Симеон желае да получи титлата василеопатор – т.е баща на императора, за да може да има претенции за трона в Константинопол. Според повечето историци той е признат от Николай Мистик за цар на България. Симеон желае неговата титла да бъде равна на тази на византийския император, но спрямо ромейската доктрина това е напълно невъзможно. Въпреки няколко месеца по-късно това признание от страна на хитрите византийци е изтеглено. Въпреки това Симеон дори почва да се титулува като император на българи и ромеи. По тоци начин той показва своята сила и тази на България , която може да се опълчи срещу една от най-силните империи за последните няколко века. Огромните усилия положени от Симеон в това направление дават своят резултат чак след смъртта му през 927 година с мирният договор, който сключва Петър с Византия. Там царската титла на българския владетел бива призната официално отново от империята.

Калоян и Инокентий III

В комуникацията с Инокентий III, Калоян желае да му бъде потвърдена царската титла както и патриаршията на българската църква. В своите писма , папатасе обръща към него с титлата rex – т.е крал, която е на по-ниско стъпало от царската. Въпреки тази комуникация, владетелите от династията на Асеневци успяват чрез възстановената сила на Българската държава да я върнат на картата на Европа като фактор и да бъдат призната за царе на България.

Независимостта на България – 1908

През 1908 година България получава така жадуваният шанс да се откъсне напълно от опеката на Османската империя. На 22 септември българският владетел Фердинанд се провъзгласяване за цар на българите – т.е заменя по-ниската титла княз и дори вече на практика потвърждава , че България е независима и напълно суверенна държава.

Разгледахме за Вас различни хипотези представящи това кой е първият български цар.Въпреки, че още хан Тервел получава титлата кесар, равносилна на царската, най-правилният отговор на този въпрос е, че това е Симеон. През 913 година той успява да принуди Византия да признае неговото надмощие – не в такава степен в каквото желае той, но му се признава царската титла.

 

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ