HomeИнтересноБългарияКрумовата династия - колко са българските владетели от нея

Крумовата династия – колко са българските владетели от нея

Крумовата династия безспорно е най-успешната и важната в Първата Българска държава. Владетелите от нея в голяма степен са в основата на успехите на Дунавска България и затвърждавата страната като фактор в Европа през вековете. Но знаете ли колко на брой на тези владетели? А можете ли да изброите всички от тях? Сега ще ви ги покажем хронологично!

Колко на брой са владетелите от Крумовата династия

1.Хан Крум (803-814) 

Част от Панонските българи, успява да ги вдигне на неуспешно въстание, но след това идва в Дунавска България. Очевидно е бил от знатен род, някой спекулират дори , че е от Дуло, и бива избран за хан през 803 година. Един от най-успешните ни владетели, които разкриват мощта на България в най-пълна степен.

2. Хан Омуртаг (814-831)

Синът на Крум стабилизира страната след поредицата от военни походи и успява да затвърди постиженията на баща си. Строителната му дейност винаги е била давана за пример спрямо всички останали владетели.

3.Хан Маламир (831-836)

Въпреки краткото си управление, под вещото ръководство на кавхан Исбул, Маламир успява да даде и той своят дан във възходящото развитие на страната и да наложи доминацията над Източната Римска империя.

4.Хан Пресиян (836-852)

Пресиян доразвива постиженията на Маламир и успява да изведе страната ни за пръв път до заветните 3 морета. България се превръща в все по-трудно заобиколим фактор в Европа, но все още заради езичеството не е приета на равна основа спрямо останалите доминанти в лицето на Византия и разпадналата се Франска империя.

5. Княз Борис (852-889)

Княз Борис успява да се възползва от противоречията между Ватикана и Константинопол и да наложи българският интерес чрез християнството. По този начин той въздига постиженията на предшествениците си на една нова основа, която вече не може да бъде пренебрегвана от другите страни.

6.Княз Владимир-Расате(889-893)

Владимир-Расате очевидно не разполога с капацитета на Борис и се опитва да върне страната към езичеството. Само бързата и веща намеса на баща му предотвратява големи проблеми за страната ни. Поради тази причини е и ослепен и хвърлен в тъмница.

7.Цар Симеон(893-927)

Симеон е безспорно най-образованият български владетел, завършил Магнаурската школа и показва тези свои завидни знания след като успява да надиграе ромеите в собствената им игра. От друга страна, неговото управление изтощава ресурсите на България в голяма степен и е предпоставка за по-нататъшния упадък.

8.Цар Петър (927-969)

Петър е най-дълго управлявалият български владетел, но трудно можем да го определим като успешен. Опитва да се възстанови българската държавност след многобройните военни кампании по времето на Симеон, но определено не успява. Църковната дейност също не се получава и по негово време се създава и развива силна богомилска дейност, което е знак за упадъка на държавата.

9.Цар Борис II (969-971)

Синът на Петър е изправен в трудна ситуация по времето на краткото си управелние, налагайки се да се съобразява с руския княз Светослав. След като Светослав е разбит при Одрин от Византия, походът на Йоан Цимисхий продължава с превземането на Източна България и прекръстването на столицата Велики Преслав на Йоанопол.

10.Цар Роман(977-997)

Последният 10-ти владетел от Крумовата династия води усилена борба с Византия за запазване на българската държавност. За разлика от своите предшественици, Роман се води формално цар на България за този период, но истинският неин управник е Самуил. Въпреки това Роман показва своята храброст в борбата с Византия и намира своето заслужено място сред останалите представители на Крумовата династия.

Ако някой ви попите колко владетели е имала България от Крумовата династия – отговорът не е труден – точно 10 души. Всички или поне почти всички са с изявен пълководнически талант и имат многобройни победи. Проблемът се състои в цената на тези победи, тъй като във вековната борба с Византия, България винаги е разполага с много по-малоброен ресурс и като територии и като хора. Изтощението оказва своето влияние и резултататът от него е загубата на държавност през 1018 година.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ