HomeИнтересноБългарияНаучете историята на хан Кубер и Куберовата България

Научете историята на хан Кубер и Куберовата България

Информация за Кубер (често наричан и Кувер) се съдържа в агиографския сборник с чудесата на Св. Димитрий Солунски. И все пак кой е той, какъв е бил и какви са неговите заслуги за страната България, научете тук и сега…

Историята на хан Кубер

Кубер бил владеел от племената българи, секели (есегели) и маджари. Той се присъединява към племенното обединение на аварския каган и заедно с него, начело на секелите, се озовава на брега на Дунав и Тиса.

През 680-685 г. хан Кубер вдига въстание срещу аварите в Панония и заминава с племето си за Македония, недалеч от Тесалоника (Солун).

През изминалите години все повече се заговори и за Волжка България. Държавата, която е основана от един от братята на хан Аспарух – Котраг в Поволжието.

Все по-малко популярен остава друг прабългарски предводител, определян като аспарухов брат – хан Кубер.

Кой е хан Кубер

Много историци го наричат само „един от синовете на хан Кубрат“, истината за него не е само в това. Той се установява с голяма група прабългари в областта Панония. Това е територия, намираща се на земите на днешна Унгария. По онова време, тя все още била под управлението на силната държава на аварите. Техният владетел дава право на Кубер да се засели в пределите му и го назначава в местен управител.

Хан Кубер и Куберова България

Едно от най-важните последствия на куберовите действия, които могат да бъдат използва в полза на България днес се свежда до това, че често са тиражирани етнически „разлики“. Такива са между българския народ, произхождащ от македонци – произхождащи от „великите антични македонци“ и „татари“ (югославска манипулация, опитваща да принизи прабългарите).

Как водят началото си?

На територията, на която на практика е формирана още една България, съществувала държава, близо до нас, за която в момента може би се знае по-малко, отколкото за държавата на Волга. Може би, като днешен политически статут, е била нещо като вътрешна автономия. Някои учени считат, че да се говори за основана втора българска държава е пресилено, но е факт, че Кубер и спътниците му водят доста независима политика. Това проличава от опита за превземане на Солун през 680г., който византийците осуетяват. Вследствие на това, тази държава успява да разшири пределите си и да включи територии от днешните Гърция и Албания.

Какво не знаем за Крумовата династия

Тя води началото си от прабългарски родове от Македония. Държавността, установена от Кубер в района, се предполага, че продължава до окончателното влизане на тази територия в пределите на България по времето на Пресиян.

Съществува и теза, че родовете на местната аристокрация могат да бъдат проследени чак до десети век. Въпреки неяснотите от периода, има пропуснати ползи, които задължително могат да бъдат извлечени и сега. Ако историята за Кубер и опразнената земя, която заварва и населва плътно с прабългари бъде разяснена и популяризирана, това може да подейства в противовес на голяма част от историческата пропаганда на други държави за миналото на региона.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ