HomeИнтересноБългарияНаучете историята на кримските татари в България

Научете историята на кримските татари в България

Кримските татари са потомци на монголите, които преминали през източна Европа през тринадесети век. Те са част от много по-голямо татарско население, но говорят различен език и живеят в различни области.

Кои са кримските тататри

Това са голям брой кримски татари които се срещат главно в Турция, Румъния, Узбекистан и Украйна. В България има по-малък брой.

Първите кримски татари в България

Те дошли по земите на България през 1241 г. Българите използват термина “татарин” като препратка към наследниците на Чингиз хан – Златната орда. Някои от тези татарски военни части се присъединили към българите. През 1500-те и 1600-те години няколко групи татарски номади се заселват в България, която по това време е под контрола на Османската империя. Тези номади били склонни към набези и османците им дават специални пратенически и военни задачи. Често ги добавяли към военната си администрация. Тази група кримски татари в крайна сметка губели своята идентичност и всъщност ставали част от турските османци.

Османската империя завладява Бесарабия през 1500 г., поставяйки началото на по-голям брой кримски татари да емигрират в Добруджа, регион, който пресича България и Румъния.

Какъв е животът на татарите?

Семейните връзки са много важни за кримските татари. Размерът на най-близкото семейство варира от четири до пет члена. Въпреки това две или три поколения често живеели в една и съща къща. Голямото мнозинство от кримските татари се женят в рамките на своята култура, за разлика от някои от техните братовчеди татари. Семейството е било силно патриархално (доминирано от мъжете). Произходната линия била по баща и наследството се предава по мъжкия пол. Работата е разделена по традиционни линии, като мъжете работели навън, а жените се грижели за децата и домакинските задължения.

Какви са вярванията на кримските татари в България?

Всички кримски татари са мюсюлмани сунити. Сред тях в България се намират малък брой Христови ученици.

Какви са техните нужди?

Кримските татари трябвало да намерят своя път към Исус Христос, който можел да им даде идентичност в Него. Такава щяла да им помогне да намерят изобилен живот. Църквата в България можела да достигне до тези мюсюлмани.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ