HomeИнтересноБългарияОт Плиска в Преслав - защо се премества столицата ни

От Плиска в Преслав – защо се премества столицата ни

По време на управлението на Първата Българска държава се случва рядко срещано събитие – стига се до промяна на столицата ни. Подобен тип събития обикновено се свързват с някакви ключови събития за развитието на държавите и при България също има подобен тип причина. Разберете каква е причината за промяната на столицата ни от Плиска в Преслав и кога се случва това.

Защо Преслав е избран за новата столица на България

Разбира се, причината е свързана с приемането на християнската религия като официална в България през 865 година. Важното решение, което взема Борис I се превръща в ключово за нашата страна. Причините да бъде приета християнската религия са няколко:

  1. Да бъдат окончателно приключени разликите между българи и славяни. Тъй като още от създаването на българската държава, българите и славяните действат заедно, но всеки народ запазва собствената си структура. Българите действат опита си в управлението на държавата и различните администравни структури необходими за това. Първоначално славяните биват ползвани като допълнителен елемент към държават, като им се дават различни важни допълнителни функции като охрана на проходите по границите. Постепенно славяните навлизат в йерархията на българската държава и почват да заемат все по-високи постове. Това създава напрежение между българската аристокрация и новите славяни.
  2. Втората причина е донякъде свързана и с първата – обща религия на държавата. Българите запазват в голяма степен своята езическа вяра, но голяма част от славяните изповядват християнската религия. Още повече този процес по навлизане на много християни се засилва след териториалното разширение на България на юг от Стара планина в “изконно ромейски територии”. Тъй като местното население дълго време е живяло в рамките на Византия, в голямата си част то бива християнско. Една официална езическа религия създава проблеми по интеграцията на това население.
  3. Третата причина е свързана с международното положение, в което се намира България. През годините назад, страната ни сключва различни международни договори и съответно както често се случва те биват нарушавани от едната или другата страна. Въпреки голямата си територия и силната военна мощ, която разполага България, нейната тежест на международното поле не отговаря на военната и сила. Причината за това е , че християнската религия е водеща в най-големите държава в Европа по това време – Франската империя и Византия. Това води до 2 центъра на силата, които се борят да наложат своето надмощие – Константинопол и Ватикана. Християнството дава възможност да не се нарушават задълженията към България на другите страни поради езичеството и.

Борис I е осъзнал тези процеси и се опитва да действа твърдо налагайки волята си България да бъде част от християнския свят. Въпреки големите проблеми с българската аристокрация – Избил ли е Борис 52 прабългарски рода ,

Борис налага своето решение. През 889 Борис се оттегля от престола и оставя престола на първородния си син Владимир-Расате. Расате има други виждания за развитието на страната, което води със себе си до намесата на Борис – вдига въстание, с което сваля сина си и поставя начело вторият си син  – Симеон. Това се случва през 893 година по време на Преславския народен събор. Тогава се взема и решението да бъде преместена столицата в Преслав.

Какво се случва по време на Преславския народен събор

Това със сигурност е едно от най-важните и малко познати събития в историята на Първата Българска държава. Провежда се в края на 893 година и началото на 894 година. За съжаление за него няма много сведения от изворите. Можем да разчитаме единствено на хрониката на Регинон както и на Шестоднев на Йоан Екзарх. Решенията, които се вземат на събора се смятат, че са основно 4:

  1. Княз Владимир бива отстранен от престола и на негово място се постава Симеон. Във връзка с тази промяна се сменя и принципа на унаследяване на престола – вече може да бъде по съребрена линия(от брат на брат) , а не само по права линия(от баща на син).
  2. Столицата на България бива преместена от Плиска в Преслав. Причините не са точно обяснени, но можем да предполагаме, че Плиска е изградена като столица по време на езическата част от историята на България и там има запазени традициите на старите обичаи. Най-вероятно Борис e искал да даде ново начало на Българската държава и да изгради една изцяло християнска столица.
  3. Българското духовенство трябва да заместни византийското. Причината е да бъде запазен изцяло суверенитетът на страната и да не попада под културното и духовно влияние на най-големия си противник Византия.
  4. Българският език сменя в богослужението гръцкия. Българският става официален език в държавата. Това е може би най-важното от 4-те решения, тъй като по този начин българският език се превръща в езика на християнската църква за всички славянски народи. Старобългарският или известен още като Църковнославянски език много години за напред е бил в основата на всички славянски християнски държави в Централна и Източна Европа и е признак за културната мощ на България. Това е и основната причина България да бъде един от създателите на Европейската цивилизация в нейния източен клон – Славяно-Византийска. Ако се беше запазило богослужението на гръцки език, това със сигурност щеше да попречи на развитието на българския език като основен за всички славяви в Европа.
Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ