HomeИнтересноБългарияПедя, лакът, аршин - научете българските народни мерки!

Педя, лакът, аршин – научете българските народни мерки!

Всички знаем, че в момента почти навсякъде в света се ползва международната измервателна система СИ. Но в миналото, по нашите земи са се ползвали съвсем различни мерни единици. Тук ще ви представя най-популярните от тях.

Български народни мерки

1.Мерки за дължина и разстояние

 1. Клекавец – разстоянието от върха на палеца до първата фаланга
 2. Пръст – Това е широчината на показалеца. Така се измерват 2, 3 и 4 пръста
 3. Чеперек – Дължината между разперените показалец и палец
 4. Педя – Тази мярка все още се използва неформално. Това е разстоянието между разперените палец и кутре на едната ръка
 5. Лакът – От върха на пръстите до лакътната става
 6. Аршин – Тази мярка е свързана най-често с лакътя: 1 аршин=2 лакътя, но някои ползват и установената в Османската империя – лакът= 68 см
 7. Крачка/Стъпка – Това е самият разкрач, като при овчарите се е използвало и като стъпка. Най-често са се измервали земите в миналото по този начин.
 8. Човешки бой – Мярка за височина

2. Мерки за площ

Тук не са толкова познати и фиксирани, но ето най-популярните от тях:

 1. Уврат – Тази мярка е била равна на 2 декара
 2. Стряма – мярка позната в Югозападна България – около 50 крачки
 3. Леха – тук е трудно да се каже колко е точно, но повечето хора са я чували
 4. Бразда – това е най-малката мерна единица за площ при нас
 5. Мера – Това е площта на селското землище

3. Мерки за обем

Тук се определят в зависимост от вместимостта на съдържанието – тоест какво точно е то:

 1. Ведро – мерна единица за мляко/вода
 2. Половяк – мерна единица за измерване на вино
 3. Шиник/Крина – мерна единица за измерване на жито
 4. Ока – това е турската стара единица за измерване, която е равна на около 1200 грама

4. Мерки за време

 1. Утрина(Сутрин)
 2. Пред изгрев
 3. Изгрев
 4. Пред пладне (преди обед)
 5. Пладне/Пладнина – Обяд или времето, в което Слънцето е в пика си
 6. След пладне (следобед)
 7. Надвечер
 8. Привечер
 9. Петляно време – това е времето след полунощ
  1. Първи петли – малко след полунощ
  2. Втори петли  – Между 2 и 3 часа
  3. Трети петли – След 3 часа

По-особени мерки:

 • Ручок – това е пак преди обед
 • Икиндия – Между обяда и вечерта
 • Недели – Така се пресмятали седмиците в миналото
 • Подзима – Това е един неопределен сезон, който е някъде късната есен и преди започване на зимния сезон
Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ