HomeИнтересноБългарияПървата детска градина в България - в кой град е?

Първата детска градина в България – в кой град е?

Повече от 140 години се навършват от създаването на първата детска градина в България. Тя е построена в град Свищов и представлявала вид „забавачница“ за най-малки момичета и момчета.

Коя е първата детска градина в България

Първата детска градина в България се казвала “Детинска мъдрост”. В нея започнали да поставят основите на предучилищното възпитание на децата в България.

Как започнало всичко:

В юни месец в дома на Алекси Гълчавата били поканени 53 деца между 4 и 7 годишна възраст. Идеята на подобна сбирка била на учителя, обществен деец, създател и книжовник – Никола Живков.

Целта за изграждането на първата детска градина била децата да се възпитават “по български характер и български дух”. Такъв тип на манталитет и възпитание били издържани от общината и съществували няколко месеца. Никола Живков измисля и издава първото ръководство за боравене в детските градини, Това се случило в 1887 г. и ръководството за работа се казвало “Детска мъдрост”.

През 1929 г. в страната ни вече имало 76 детски градини, по онова време ги наричали „детски училища”. Те са били разположени в 38 градовете, където преди 90 години имало т. нар. забавачници.

През януари 1930 г. от пожълтели страници на в. „Казанлъшка искра”, бр. 132 научаваме, че в онези години в Града на розите не е имало детско училище. Местните вярвали и се надявали скоро да бъде изградено такова. Това било времето да е направено.

В Закона за народното просвещение, по Чл. 26 пишело: „Детските училища служат за развитието на децата, чрез подходящи за възрастта им игри, песни, ръчни занятия и беседи“.

Тези детски училища трябвало да бъдат откривани в градове, където населението наброявало над 20 хиляди, заедно със селищата, където имало народно училище.

В детските училища децата, които приемали били на възраст между 5 – 7 годинки.

И така, първата детска градина в България е открита в Свищов, годината била 1882 г. Нейният създател е Никола Живков. Той е книжовник, учител, обществен деец. Ако отнякъде името ви е познато, то тук е мястото да споменем, че той е авторът на: „Шуми Марица“. Това е националният химн на родината ни в периода 1886 до 1944 г.

В заключение:

И така, първото детско училище се наричало „Детинска мъдрост” и в него постъпили първите 10 деца.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ