HomeИнтересноБългарияЗащо Сюлейман паша поема към Шипка?

Защо Сюлейман паша поема към Шипка?

През лятото на 1877 г., по време на Руско-турската освободителна война, армията на Сюлейман паша сблъскват с предния отряд на генерал Гурко и българското опълчение около Стара Загора. Въпреки че Сюлейман успява да ги разгроми, той понася тежки загуби. Защо след тази битка Сюлейман избира да премине през прохода Шипка, вместо през някой от другите по-лесни за преминаване проходи? Нека се потопим в този въпрос и да разберем.

Какви са причините за избора на Сюлейман паша

Основните причини за избора на Сюлейман са свързани с неговите кариерни амбиции. На практика той е изправен пред избор: дали да отиде към четириъгълника Варна-Шумен-Русе-Силистра, където е разположен главнокомандващият на Османската армия на Балканите – Мехмед Али Паша(истинско име Карл Детроа) или да се насочи към обсадения Осман Паша в Плевен. Изборът на Сюлейман попада към втория, тъй като по този начин ще покаже на султана, че той е по-компетентен и по-подходящ за позиция на главнокомандващ на армията от Мехмед Али. Ако избере първият вариант, тогава неговата армия трябва да премине под командването на Мехмед Али и съответно той ще загуби водещата си роля.

Писмото на Сюлейман паша към Султана

Вземайки всичко това предвид, можем да разберем защо Сюлейман пиша писмо до Султана, в което обяснява , че вече е преминал прохода Шипка и е успял да премина в Северна България. Поради тази причина му е подарена сабя с диаманти от ординареца на Султана.

Други причини

Част от историците определят избора на Сюлейман във връзка с ненавистта му към българското опълчение, което успява да спре неговото настъпление в Стара Загора, нанася му сериозни загуби и успява да подсигури отстъплението на руските войски. Шпионите на Сюлейман му докладват, че основната руска войска ще брани прохода на Републиката и преминаването му в Североизточна България, от което следва , че проходът Шипка ще бъде на по-малобройната руска част на генерал Столетов, в която влизат и български опълченци. Голяма част от османските офицер трудно могат да приемат как българските опълченци не само имат смелостта , но и успешно им се противопоставят.

В историята няма думата “ако”, но със сигурност не знаем дали събитията щяха да се развият по друг начин при различно решение от страна на Сюлейман паша. Гонейки своите кариерни амбиции, той взема грешното решение и по този начин дава възможност на българското опълчение да покаже своята жертвоготовност и да спечели с кръвта си свободата на България.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ