HomeИнтересноЦърхо и Страхота - това ли са светските имена на Кирил и...

Църхо и Страхота – това ли са светските имена на Кирил и Методий

Свети Кирил и Методий (на старославянски: Кѷриллъ и Меѳодїи) – братята са родени в Солун през IX век, станали мисионери на християнството, сред славяните от Великоморавия и Панония.

Църхо и Страхота – кои точно са те

Древни хроники и изследователи на апокрифи твърдят, че светиите са носили имената Църхо и Страхота. За по-лесно произнасяне, обаче по-късно приели имената Кирил и Методи.

Делото на Светите братя

Чрез своята дейност те повлияли на културното развитие на всички славяни и затова получили титлата апостоли на славяните. На тях се приписва изобретяването на глаголицата, първата азбука, използвана за предписване на старославянския език. След смъртта на Светите братя Кирил и Методий техните ученици продължават дейността им.

Св. Кирил и Методий-живот и дело

Двамата братя Кирил и Методий се почитат в източноправославната църква като светци с титлата Равноапостоли. През 1880 г. папа Лъв XIII въвежда тяхната слава в календара на Римокатолическата църква. През 1980 г. Йоан Павел II ги обявява за с защитници на Европа, заедно с Бенедикт Нурсийски.

Църхо и Страхота – това ли са светските имена на Кирил и Методий

Св. св. Кирил и Методий Солунски са родени братя от Солун, от уважаван византийски род, баща Лъв и майка Мария. По-големият брат Методий прекарва десет години сред македонските славяни като офицер. След това се преместил в планината Олимп и се отдал на монашеска борба. Тук по-късно се присъединява към него Кирил (Константин Философ). Кирил и Методий, известни като солунските братя просветители имат важна роля в славянската история.

Мисиите на Църхо и Страхота

Като високообразовани и талантливи личности, Кирил и Методий получили много трудни и отговорни задачи от византийския двор. Първо те били изпратени на мисия сред сарацините (арабите) в Багдад, която, подобно на хазарската и моравската мисия, била част от византийската политическа програма, чиято основна цел била християнизирането на сарацините, хазарите, моравците, славяни, българите, русите и други народи на изток и север от Византия и да им наложи византийската църковна власт.

Мисионерска дейност на светите братя Кирил и Методий

Известно време преди мисионерската си дейност светите братя Кирил и Методий се оттеглят в манастира Полихрон на планината Олимп, където окончателно се подготвят за своето епохално мисионерство. Монашеската самота е прекъсвана на два пъти, когато са изпратени от византийските власти от константинополския патриарх на мисии сред сарацините и хазарите. Тези мисии бяха изпълнени от тях с голям успех. В повестта на Константин-Кирил, написана от неговия ученик св. Климент Охридски, се казва, че Кирил открил пред хазарския каган, че не произхожда от византийския род, а дядо му е от народа на чужд ” цар“, но избягал във Византия.

Ростислав, князът на Великоморавия, изпраща молба до византийския император Михаил III да изпрати епископ и учител, който да обясни на техния език истинската християнска вяра.

Изборът паднал на светите братя Кирил и Методий

Те били почти готови за тази мисия, защото много от свещените книги вече били преведени на славянски език. Те избрали достойни ученици и помощници и отпътували за Моравия. Там те бяха посрещнати с голяма радост и голяма чест. Скоро след това откриват училище, където се подготвят бъдещи духовници и учители за западните славянски народи.

Кирил и Методий срещат голяма съпротива тук от страна на немските свещеници, които ги обвиняват в ерес. Те били поканени в Рим, за да докажат истинската си вяра. В Рим те са приети с големи почести от папа Адриан II. Той одобрил славянските богослужебни книги и наредил да бъдат поставени в олтара на църквата Санта Мария Маджоре и да се извършват богослужения на славянски език в три римски църкви. В Рим Кирил се разболява и умира на 14 февруари 869 г. Методий продължава епохалната мисионерска дейност сред западните славяни с помощта на своите ученици, ръкоположени в Рим в свещенически сан. Враждебността на немските свещеници не престанала.

Победен от усилия и мъки, Свети Методий умира в Нитра през 885 г. Учениците му били подложени на мъчения и преследване. Някои от тях били продадени като роби.

В заключение:

Кирил и Методий са обявени за съпокровители на Европа, чийто покровител е св. Бенедикт, провъзгласен от папа Павел IV на октомври 26, 1964.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ