HomeИнтересноИнтересни фактиХоремаг - какво е означавала абревиатурата в миналото

Хоремаг – какво е означавала абревиатурата в миналото

Знаете ли, какво е значението на Хоремаг? Сега ще се спрем на значението на тази абревиатура в миналото.

Хоремаг – какво е означавала абревиатурата в миналото

И така, хоремаг е старо название, което означава заведение за хранене. Това название, включва търговия и почерпка, търговия на дребно. Терминът е използван в България, в средата на ХХ век.

Думата Хоремаг е неологизъм. Измислена е като съкращение от ХОра-РЕсторант-МАГазин.

Така се появило продължението и традицията на кръчмите от миналото, които предлагали напитки и храна с търговска цел.

Какво е означавала абревиатурата в миналото – Хоремаг

По право, нека си припомним какво всъщност са съкращения и абревиатури:

Абревиатурите са думи или срички на сложни наименования, образуващи се от началните букви. В абревиатурите не се поставят точки. Те могат да са съставени от букви, срички или са сложни.

Сложни абревиатури състоящи се от две думи в словосъчетание първата се съкращава до първа сричка, а втората дума, бива пояснена от първата и дори може да остане цяла.

Най-често абревиатури се изговарят от латински, български или руски наименования на букви.

Съкращенията са по-кратка форма за записване на дума. Те се срещат в два основни типа съкращения – и лексикални, употребяващи се в писмена или устна реч, графически, употребявани са само в писмената реч.

И така, от къде произхожда Хоремаг

ХО-РЕ-МАГ са заведенията, които се създават масово в българските села от ЦКС (Централен Кооперативен Съюз). Това се случило, след 1944-та година и с идеята да се създадат места за пазаруване, изхранване и почерпка. Идеята на такъв тип търговски заведения е в това да се предостави услуга за пазаруване, храна и почерпка и всичко това в едно населено място и в една точка.

Хоремаците водят началото си в България от 50-те години. Така например, стопанско предприятие „Хоремаг“ при Градския народен съвет в Русе е създадено през 1947 г. и е закрито през 1950 г.

Какво още трябва да знаем за хоремага

Най-често функцията „хранене“ е най-добре развита и така в разговорния български хоремаг е синоним на кръчма. В наши дни терминът не се прилага в първоначалното му значение и даден контекст. Той може да е свързан с ироничен оттенък – „не е ресторант, а е хоремаг“, което да значи от всичко и по малко. И така, като народно название означава версия, алтернатива на съкращение от „хоре-маг“.

Най-често с тази дума е наричана местната кръчма. Това е термин използван за народната версия, където „хора“ отиват в „маг“азина, а напускат като „маг“ -арета. Сходни термин основаващи се на съкращението  са още:

Хотел;

Ресторант;

Магазин;

Хорека.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ