HomeИнтересноИнтересни фактиЗнаете ли защо морската вода е солена

Знаете ли защо морската вода е солена

Фактът, че водата в моретата и океаните е солена е добре известен. Чудили ли, сте се защо това е така?

Учените изучават океанската среда от много дълго време и според техните уверения почти всички елементи от периодичната таблица са събрани в морската вода. В допълнение към водорода и кислорода, той съдържа йод, сяра, магнезий и калций, бром, както и натриеви и хлорни йони. Последните два елемента са отговорни за соления вкус на водата в морето и океана. И, въпреки тези доказателства, изниква въпросът:

Кой “добавя” сол в морето?

Съществуват две хипотези за това. Едната предполага, че океанската среда е била солена дори на етапа на възникване на живота на Земята. Другата отрича това. Нека разгледаме по-отблизо и двете хипотези.

Първа хипотеза: Морската вода от по-скоро стана солена

Според тази хипотеза водата в моретата и океаните става солена поради вливането на речна вода в тях (която също е наситена с натриеви и хлорни йони, само че в много по-ниски концентрации). Благодарение на такъв естествен процес като кръговрата на водата, H2O се изпарява от океанската среда, но минералите остават в нея. Така, че след милиарди години има постепенно увеличаване на солеността й. И така, как тогава да обясним факта, че концентрацията на сол в моретата и океаните вече не се увеличава? Всичко това поставя под съмнение първата хипотеза.

Втора хипотеза: Морската вода е станала солена още преди появата на живот

Привържениците на тази теория смятат, че водата в океанската среда е била солена много преди раждането на живота на планетата. Причината за това са вулканите, които по време на изригвания изхвърлят големи количества магма и вулканични газове. Те съдържат съединения на флуор, хлор и други елементи. Всички тези елементи падат във водата под формата на киселинен дъжд и, реагирайки с алкални елементи, образуваха по-стабилни съединения – соли. Минали са милиарди години и океаните и моретата са загубили своята висока киселинност, но водата е станала солена.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ