HomeИнтересноИнтересни фактиКаква е етимологията на думата кръчма

Каква е етимологията на думата кръчма

Етимологията на думата кръчма – знаете ли я?

Нека поговорим за нея сега:

Каква е етимологията на думата кръчма

Значението на думата кръчма в пълният смисъл е: „пивница, магазин“ разпространено е след всички слав. езици и е вторично. Често се срещат и следните реликтови форми:

„бълг. диал. кръчма „почерпка по случай сделка“, сръб. диал. крчма „угощение, почерпка“, словен. krčmovnica „къща, в която се танцува след сватбата“.

Истината е, че няма достоверна етимология

Значението „разход, почерпка“ е първично, както се вижда от значението „развалям“ < „изразходвам“, което изключва всякаква връзка с къркам, *kъrčiti „изтръгвам, изкълчвам“ или кърчаг „делва“. По-вероятен идва от арабски произход – срв. араб. خرج (хarǯ) „стопански разход, дан, харч“ с тюркски словообразувателен модел: прабълг. *qïrǯ- > отименен глагол *qïrǯ-a- > същ. име *qïrǯa-ma, срв. чуваш. хырçă „дължимо, дълг“, тур. harcama „разход“, произв. от harcamak „изразходвам, прен. погубвам“. За значението кръчма срв. старорус. харчевня „кръчма“ от тур. harc.

История на думата кръчма

Кръчмите съществуват от Античността. Те са се появили още по времето на пикът на Римската империя, когато търговията е била добре развита. Съществуват множество сведения за крайпътните заведения /ханове/, където е съществувал прототипа на кръчма. Там, можело да се поръча алкохол, да похапнеш топла храна, да се социализираш с други пътници и да нощуваш дори в хана.

Първата кръчма ,извън хановете на търговските пътища, е открита през второто десетилетие, след Христа. Тя се намирала в някогашния град Помпей. В резултат на вулкана, изригнал през 60 г. по-късно се е запазил в тогавашния бляскав вид и до наши дни. Учените са открили, действителното място на древната първа градска кръчма. Това било мястото, сред основните забележителности из руините на изпепеления град Помпей.

Сградата е била със стандартна за времето си нова актуална по онова време архитектура. Не е имала специален дизайн. Главното помещение било квадратно и около 91 m². Имало е 2 странични помещения, които са били наполовина по-малки от главната зала и отделно помещение за приготвянето на храна и алкохол.

По старата римска традиция в помещенията, от това време за посетители се поставяли специални канали отвеждащи, В тях можело да се повръща, след прекаляване с алкохола.

Какво казва литературата за кръчмите

Кръчмите са основна сцена за събития, които се разиграват в множество книги. Като се тръгне от малките парижки кръчми за пиене на калвадос в романите на Ерих Мария Ремарк и се мине през кръчмата, където капитан Ваймс от Светът на Диска на Пратчет си утолявал мъката, та чак се стигне до заветната кръчма, където Толкин описва как Фродо изчезнал, пред всички, когато си поставил магически пръстен.

Ето, какво разказва българската литература

Една от известните кръчми в българската литература е тази на Странджата. Тя е подробно описана от произведенията на Иван Вазов – „Немили-недраги“ и „Хъшове“.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ