HomeИнтересноКъде се слага запетая - с това лесно правило няма да допускате...

Къде се слага запетая – с това лесно правило няма да допускате повече грешки

Помните ли, къде се пишеше запетая?
Запетая се поставя, с цел се отделят простите изречения от състава на сложното. За да разберете нещата по нагледно, прочетете цялата статия…

Къде се слага запетая

Както споменахме сложно е всяко изречение, в което има повече от един глагол. Така, запетаята има за цел да отдели граматически и смислово отделните прости от състава на сложното, изречения.

Това е сред основните правила при използването на запетая и едно от тези, при които се допускат най-много грешки.

Къде се слага запетая – с това лесно правило няма да допускате повече грешки…

Ако отърсите в правописния речник отговорът на този въпрос, то само в предговора ще попаднете на правила над 10 страници.

И така, ето къде се слага запетая:

1. Запетая се използва в сложно изречение.

Точно тук пунктуационни грешки в сложното изречение се допускат най-много. Затова започваме с него.

1.1. Както вече казахме: Сложно е всяко изречение, в което има две или повече сказуеми. Още по-просто казано – в което има два или повече глагола.

Колкото глаголи има в едно сложно изречение, толкова прости изречения има в него.

За да поставяте запетаите правилно, трябва да разделяте сложното изречение на прости. Това става лесно като групирате смислово думите и отделите всеки глагол (сказуемо). Всеки смислов сегмент, групиран около глагол от сложното изречение става просто изречение.

1.2. Ако трябва да запомните едно нещо, то гласи следното: принципът е, че запетаите в сложното изречение се поставят на границата между всеки две прости изречения в него!

Другият начин е да запомните думите, пред които винаги се поставя запетая. Това са: че, но, когато, който, ако и т.н. се поставят запетаи не заради самите думи, а защото обикновено те се оказват на границата между две прости изречения. По право те са съюзи и ни служат, за да съюзяваме простите в сложно изречение.

1.3. Запетаите трябва да се свързват с деленето на сложното изречение на прости, а не толкова със самите думи.

1.4. Основният принцип за поставяне на запетаи в сложното изречение има и своите изключения.
И така, на границата между две прости изречения в сложното не се поставя запетая, когато са свързани със:

1.4.1. Съюза и.

1.4.2. Съюза или.

1.4.3. Съюза да.

1.4.4. С въпросителна дума (дали, кой, какъв, кога, къде, как, защо и др.).

1.4.5. Със съчетание от уточняваща дума (само, единствено, едва, чак, именно, точно и др.) и съюз (когато, където, докато, ако, защото и др.):
1.4.6. Със съчетание от частицата не и съюз:

2. Запетая в простото изречение.

Правилото: едно просто изречение има един глагол важи с пълна сила. И, макар да е просто, едно изречение може да има сложни казуси, в които да се замислим има ли или не запетая.

2.1. В простото изречение има различни вметнати части.

2.1.1. При някои от тях се пише запетая.

2.1.2. В друга част не се пише.

2.2. В простото изречение има обособени части, които по принцип се отделят със запетая.
2.3. Пунктуацията в простото изречение с еднородни части, които създават често проблеми. Затова помощник може да ни е изброяването на отделни еднородни елементи.

Надяваме се, тези тема: Къде се слага запетая, да е станала по-систематизирана, ясна и полезна на повечето, ако не на всички от вас!

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ