HomeИнтересноБългарияКой е хан Пресиян - извел българската държава до заветните три морета

Кой е хан Пресиян – извел българската държава до заветните три морета

Знаете ли историята на  хан Пресиян и времето на неговото управление?

Българската държава, макар и малка има своята богато наситена история. Ето и историята на един от нейните ханове.

Кой е хан Пресиян

Той е внук на хан Омуртаг (814-831) и син на Звиница. Издигнат е за хан от боилите от 836 г. На престола встъпва в длъжността си, след смъртта на хан Маламир, който е бил негов чичо, починал млад, без наследници.

Когато става хан, Пресиян е също така млад, дори е малолетен. Управлява заедно с кавхан Исбул. Данни от управлението му има главно от българските каменни надписи и византийските извори. Те се отнасят до войните с Византия и външната политика.

Управлението на хан Пресиян

Хан Пресиян налага да изпрати войска към Солун. Поводът за това негово действие е въстанието на смоляни в Западните Родопи, които са славянско племе. Бунтът се разпространява бързо към Беломорието и обхваща цялата област. Земите остават опожарени и окървавени (по житието на Григорий Декаполит).

В резултат на ангажираността по време на войната с арабите в Мала Азия, Теофил византийският император (829-842), изпраща войската начело със зет си кесаря Алексий Мозеле. Идеята била да запази пътя към столицата и Солун и така да пресече българското настъпление.

Алексий Мозеле се настанява в Христопол, крепост (дн. Кавала). Българите били водени от кавхан Исбул. Те печелят голямата победа и превземат крепостта Филипи (между Драма и Кавала), която била много важна. За победата свидетелства, поставеният във Филипи пресиянов надпис. В него се споменава: ”От бога поставеният владетел на многото българи хан Пресиян изпрати кавхан Исбул, като му даде войска и ичиргу боила, и кана боила коловър. Кавханът отиде при славяните… Който търси истината – бог вижда и който лъже – бог вижда. Българите направиха много добрини на християните, а християните забравиха, но бог вижда.”

Филипи завладява и така дава отлична изходна база за настъпление в югозападните части. За две години към пределите на държавата България са включени Косово, Централна и Западна Македония, Прилеп и Охрид, земите по течението на река Струма, където живеели славяни. С помощта на външнополитическа експанзия хан Пресиян България осъществява присъединяване на славянските територии и обединява славянското население на Балканския полуостров.

Византия, предприема действия за разсейване на вниманието и така нарушава 30-годишния мирен договор по клаузата за размяната на пленници. Това се случва, когато не успява да се справи с българските успехи в Македония и по Беломорието.

От 838 г. с действията си подбужда византийците, разположени в отвъддунавските територии, известни като Бесарабия. Тя ги принуждава да напуснат земите, като им праща флотата на Императора. В договора пишело, че такива трябва да са върнати само с размяна с български пленници.

Под водачеството на Кордил, византийските пленници се вдигат на бунт. Опитите да ги спре, от страна на българския  управител на Северна Добруджа, като приложи военна сила и използва помощта на унгарците остават, без успех. Византийците се връщат, с кораби в родината си.

Хан Пресиян – извел българската държава до заветните три морета

По време на управлението хан Пресиян се водели битки, като в периода 839-842 е и първата война със сърби. През средата на ІХ век, сръбската държава възниква като обединение и е управлявана от жупана Властимир. Сведения за византийския император-писател Константин VІІ Багренородни са непълни и не става ясно, кой точно е виновен за конфликта. От това, което е намерено като сведения, става ясно, че войната остава, без успех за хан Пресиян, но положителното от нея е, че се запазват на българските територии, които ограждат Сърбия. Това са земите на юг Македония и на север Сремската област.

Византия сключва мир през 845 г. с арабите. Това й дава право да погледне към територите завладени от българите, земите на Балканския полуостров. Не съществуват сведения за края на управление на хан Пресиян и големия византийски поход. На императорът му е достатъчно да осигури пътя край Бяло море и по-конкретно връзка между Солун и Константинопол.

Управлението на хан Пресиян може да се нарече успешно, т. к. той запазва и отвоюва на България територии, които по онова време били значително обширни. Земите се простирали от Днестър до днешна Албания и по Средния Дунав до Беломорието, териториите имали огромни природни богатства.

Хан Пресиян приобщава и обединява славянските племена към държавата. Това са народите от Македония и Родопите. По този начин България се намирала на ключова позиция в политическите и търговски отношения с Великоморавия, Византия, Киевска Русия и Немското кралство. Българската държава е важен международен фактор по онова време за Европа и имала авторитетна военна сила.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ