HomeИнтересноБългарияКой е най-големият град разположен на река Тунджа

Кой е най-големият град разположен на река Тунджа

Тунджа е река в Източна България и европейската част на Турция. Тя извира от южния склон на Балкана, близо до Калофер и тече по Казанлъшката котловина, между Стара и Средна гора.

По пътя си преминава на юг към долината на река Марица , в която се влива от лявата й страна при Одрин. Общата дължина на реката е 283 km, басейнът й заема 8429 km². В древността Тунджа се е наричала Тонзус, а през Средновековието Тунца…

Кой е най-големият град разположен на река Тунджа

По пътя на река Тунджа има няколко града. Това са Сливен, Стара Загора, Хасково, Ямбол, област Пловдив и вилает Одрин, Турция. Дължината ѝ е 390 km, от които 349,5 km на българска територия, я отреждат на 3-то място, сред реките на България, водена от река Дунав и река Искър. Река Тунджа е най-големият приток на река Марица.

По течението на реката в България и Турция общо са разположени 33 населени места, в т.ч. 6 града и 27 села:

Селищата в България са:

Област Пловдив

 • Община Карлово – Калофер;
 • Област Стара Загора;
 • Община Павел баня – Осетеново, Александрово, Павел баня, Виден;
 • Казанлък Община – Овощник;
 • Община Мъглиж – Ягода, Юлиево, Шаново, Зимница;
 • Николаево Община– Нова махала, Николаево;
 • Община Гурково – Паничерево;

Област Сливен

 • Община Нова Загора – Баня;
 • Твърдица Община – Червенаково;
 • Община Сливен – Бинкос, Мечкарево, Самуилово, Крушаре, Желю войвода;

Област Ямбол

 • Община Ямбол – Ямбол;
 • Тунджа Община – Завой, Веселиново, Окоп, Ханово, Тенево, Коневец;
 • Община Елхово – Елхово;

Област Хасково

 • Община Тополовград – Княжево, Срем.

Селища в Турция:

 • Вилает Одрин – Суакаджагъ, Хатипкьой, Дегирменянъ, Авариз, Одрин (най-голямото селище по течението на Тунджа).

И въпреки големите градове, покрай които преминава ние ще се спрем по-обстойно на един по-малък.

Град Елхово

Той е български град в област Ямбол, разположен на левия бряг на река Тунджа, между планините Странджа и Сакар. Той е вторият по големина град в областта след Ямбол, и се намира на 36 км от ГКПП Лесово-Хамзабейли на българо-турската граница.

Елхово е административен център на община Елхово, която включва 21 села.

По време на османското робство е известно като Къзълагач, което също означава “елша”.

География на Елхово

Елхово се намира на левия бряг на реката. Река Тунджа в югоизточната част на Тракийската низина (Тракия) между Странджа планина и Сакар планина в плодородно поле.

На 38 км от гр. Ямбол , на 100 км от гр. Бургас и на 339 км югоизточно от София. Елховската селищна система е разположена в югоизточната част на Ямболска област. Обхваща част от нископланинската и нископланинска Тунджанска област – района на средното поречие на р. Тунджа и част от Дервентските възвишения.

Централно място в този район заема Елховското поле

Равнината му се простира от двете страни на река Тунджа, която тече от север. Средната височина е 100–150 м. В периферните части полето постепенно преминава в полегати склонове на възвишенията Манастир и Дервент.

Равнинният терен на север постепенно преминава от ниска планина – тук се включват части от Дервентските възвишения, които в географско отношение имат много общо със Странджа (планина). Вероятната граница между тях е равна седловина, от която извира река Поповска. По техните хълмове минава държавната граница с Турция.

Селищната система, която е част от Derwent Heights, има средна височина до 450 метра. От северните им склонове събират водите си десните притоци на р. Тунджа – р. Поповска и р. Араплийска.

Амплитудата на надморската височина на терена е съвсем малка, а почвената ерозия е слабо изразена. На юг река Тунджа пресича ниска планинска верига, която разделя Дервентските възвишения от връх Сакар. Сред тях реката образува дълъг пролом. Стръмни долини и множество завои го правят живописно и привлекателно място.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ