HomeИнтересноБългарияКолко български ханове са от рода Вокил

Колко български ханове са от рода Вокил

В рамките на тези 600 години България е контролирана от две големи династии Дуло (или Дуоло) и Вокил. Някои историци предполагат, че Вокил и Укил са един и същи род. Други са на мнение, че родът всъщност е славянски.

Колко български ханове са от рода Вокил

Докато управлението на хан Кормисош е посочено като 17 години, промяната на живота на първите двама ханове, Авитохол и Ирник е посочено като изключително дълго и съответно между 300 и 150 години. Това е нещо обичайно, сред древните народи – римляните са имали Ромул и Рем.

За тези народи е характерно, че Хазарите са имали мистичната Тогарма, а скитите са имали Таргитай. Тези двама легендарни български владетели винаги се свързват с Атила Хун и неговия син Ерних. Дали това е солидно заключение, все още се обсъжда в някои кръгове.

Кой е родът Вокил

И така, който е родът Вокил, който е сменил рода Дуло, който до н. Този момент е управлявал 638 години, за разлика от другите родове, което прави общо само 29 години и 40 дни. Дефиницията вихтоун (вихтоунь) изразява първичната сила на хуно-българския прародински съюз от петима алтайски представители Дуло, а славянският превод потвърждава хипотезата за дулоския произход на Крумова тадинастия.

Правилно се споменава за behtun от behti, което означава „пет“ и tun / tong, което означава „велик“. Това се отнасяло до името на сина на бащите (предците) Абетохол (Авитохол, Атила) и неговия син Ерна (Ирник). По този начин двете части на израза “сменил рода Дуло, т.е. Бехтун” се отличават взаимно и става ясно, че Вокил е променил родовия съюз Дуло, съставен от “петимата велики”.

В продължение на две години племенният съюз Ерми (Нушиби) управлявал като пълномощник, състоящ се също от петима алтайски представители, които провокирали гражданската война в Западния тюркски хаганат, през 7 век. Вероятно кавханският род Вокил би могъл да се отъждества с угро-финското племе Вогул, което е съзвучие с идеята за “смесени хора” в етнонима на българите.

Откъде произлиза родът Вокил

Алтайският произход на родовете Укил и Угаин е засвидетелстван в имената на техните представители – Винех / Сивин, Умор и Телец (в превод теле, теленгит, окончание -ain).

В заключение:

Вокìл (или Укил) е българска (прабългарска) владетелска династия, от която произхождат няколко владетели, управлявали България през 8 век.

Колко български ханове са от Вокил род

Те са:

  • хан Кормисош;
  • хан Винех;
  • хан Сабин (по линия на жена си);
  • хан Умор.

По време на политическата криза, обхванала младата българска държава, родът Вокил враждува с рода Угаин, като представители на двата рода се редуват да управляват. Властта се сменя, чрез организирани от другия род бунтове, при които ханът бива или убит, или принуден да бяга във Византия.

 

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ