HomeИнтересноБългарияНа колко части разделя България цар Иван Шишман - каква е причината

На колко части разделя България цар Иван Шишман – каква е причината

След смъртта на Иван Александър, Българската империя е разделена на три царства между синовете му. Иван Шишман взема Търновското царство, разположено в централна България, а полубрат му Иван Срацимир държи Видинското царство…..

На колко части разделя България цар Иван Шишман – каква е причината

Цар Иван Шишман управлява България в периода, между 1371 и до 3 юни 1395 г. Встъпвайки в длъжност, той заварва страната разделена на три държави. Властта му е ограничена до централните части на Българското царство, които на практика той управлява. Това се териториите на Търновското царство, което обхваща Северна България. По-конкретно това са земите между Силистра и Провадия до Оряхово и Враца, Софийска област и част от Северна Тракия.

Другата част от България се намират във Видин. Там управлява братът на цар Иван Шишман, Иван Страцимир, а третата част от България е на деспот Добротица. Тя се обхваща земите на Добруджа.

Управлението на цар Иван Шишман

По време на управлението си Иван Шишман води поредица от битки с турците в опит да запази владенията си, а през 1393 г. огромни тълпи от нашественици, водени от самия султан Мурат I, обсаждат столицата.

Три месеца по-късно, след обсадата, столицата е превзета, Иван Шишман се оттегля и се защитава в последната си крепост, която се намира в Никопол.

Въпреки, че борбата на Иван Шишман за отблъскване на османците го отличава от другите владетели на Балканите, самият той е категоризиран като нерешителен и непоследователен с политиката си в миналото. Това е направено, без особено внимание към разбиране контекста на условията и ограничените ресурси, с които този владетел е разполагал.

С какво ще запомним управлението на цар Иван Шишман

Прави впечатление, че царят Иван Шишман е единствен балкански владетел, за когото няма данни за плащан данък на Османската империя или предоставена военна помощ. Сравнен с други владетели и страни, само това са две големи ползи за страната ни в онези години.

Въз основа на исторически свидетелства и многобройните народни песни от региона, прославящи борбата на цар Иван Шишман, срещу османските нашественици, образът му на яростна и задружна съпротива, срещу османските нашествия е повече от паметен.

Независимо от това, през 1393 г. турците превземат столицата Търново. Когато и тя пада, под османска власт, с превземането й царят е обезглавен, но и до днес за неговата смелост и упоритост разказват десетки легенди, предания, пеят се песни.

Обобщено царуването на Иван Шишман може да изглежда така:

Макар военната и политическа слабост, по време на своето управление цар Шишман остава България като голям културен център. По време на управлението му идеите на исихазма доминират в Българската православна църква. Търновският патриарх Евтимий става най-видният културен деец на страната. Написани или преведени са редица текстове и е издадена правописна реформа на българския език със синхронизирани правила.

След падането на България редица учени намират убежище в другите православни страни и пренасят в тях постиженията на българската култура.

В заключение:

Управлението на Иван Шишман е неразривно свързано с падането на България под османско владичество. В българския фолклор цар Шишман е представен като легендарен и героичен владетел, който отчаяно се бори, срещу мощните османски сили. В цяла България има множество забележителности, географски обекти и крепости, кръстени на него.

Така за цар Иван Шишман остава вечната слава!

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ