HomeИнтересноБългарияЗащо патриарх Евтимий води защитата при обсадата на Търново

Защо патриарх Евтимий води защитата при обсадата на Търново

Знаете ли, историята на Патриарх Евтимий? Задавали лис те си някога въпроса, защо Патриарх Евтимий води защитата при обсадата на Търново? Нека сега се задълбочим в неговото минало и дела:

Кой е Патриарх Евтимий

Евтимий Търновски, (роден около 1317 г. — починал около 1402 г.) е православен патриарх на Търново. Той е монашески учен и лингвист, чиято обширна литературна дейност постави началото на късното средновековно възраждане в България и издигна теологичните и правни основи за православната църкви от Източна Европа.

Патриарх Евтимий е българин по произход. Той се присъединява към манастира Килифарево, близо до съвременен Бургас, България, където става водещ ученик на Теодосий, когото наследява като говорител на исихазма, византийското движение на съзерцателната молитва. Характерно за тази школа е, че често му се налага да пътува до различни монашески общности в Константинопол и Атон (североизточна Гърция), практикувайки аскетична дисциплина и работейки в гръко-славянска среда като преписвач на ръкописи и писател.

Завръща се в България до 1371 г., а през 1375 г. Избран е за търновски патриарх и предстоятел на Българската православна цръква. Така е принуден да отиде в изгнание след падането на Търново от турците през 1393 г.

Защо патриарх Евтимий води защитата при обсадата на Търново

По време на своето патриаршество

Евтимий пише много, включително превод и преработка на литургичните и правни кодекси на Православната църква във формалния Старславянски език. По този начин установява последователна и структурирана езикова програма, основана на специфични културни и богословски принципи. Славянското наследство, завещано от гръцките апостоли на славяните от 9-ти век Кирил и Методий, вече е остаряло.

Първоначалният, единствен славянски език се е разделил на различни езици и диалекти

Църковнославянският е запазил граматическата и синтактичната структура на старата форма от 9-ти век и поради нарастващото разминаване с различните славянски идиоми всъщност се е превърнал в мъртъв език. Освен това библейските и литургичните текстове станаха двусмисленичрез поредица от груби ревизии и е причина за разпространението на еретическите секти, главно дуалистичните богомили, които смятат, че видимият, материален свят е създаден от дявола.

Реформата на Евтимий

Реформата, която предприема, следва неговото убеждение, че общественият морал и богословската ортодоксия са по същество свързани с точността и литературните качества на Свещеното писание. Така той съживява международният старославянски със своята кирилска граматика и писмена форма, но по-сложно преплетен с гръцкия реторичен и емфатичен стил. Такъв езиков инструмент, засилва вярата му в славянската съдба като наследник на византийската църква, култура и политическо наследство.

Прилага исихастки подходи

Исихастки произход, Евтимий превръща монашеската култура в енергиен източник на своята богословска и литературна реформа. Той подчертава нейния византийски консерватизъм в ритуала и доктрината и ясно изобразява ролята на Светия Дух в религиозния опит.

Нещо повече, по исихастки начин, той използва метода на драматичните биографии на водещите православни светци и ранни отци като средство за пропагандиране на правилното учение и аскетизъм, чрез преплитане на богословски размисли с разказа.

В заключение:

Така българските монашески средища Парория и Килифарево и монахътмисионери, както местни славяни, така и гръцки учени бежанци, пренасят Евтимиевата реформа в цяла Източна Европа.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ