HomeИнтересноБългарияНаучете, какъв е бил българският средновековен тайнопис

Научете, какъв е бил българският средновековен тайнопис

Тайнопис – какво е това, кога се използвало и има ли приложение в наши дни. Разберете в следващите редове:

Тайно писане е всяко средство за писмена комуникация, чрез което шпионинът прикрива действителния писмен текст, независимо дали е шифрован/кодиран или не.

Кодовете и шифрите понякога погрешно се поставят под заглавието “тайно писане”, но това е точно само ако този израз се приема в най-общия му смисъл, като писания, които са скрити по някакъв начин. Докато кодовете и шифрите прикриват значението на съобщението, тайното писане прикрива действителното съобщение.

Техниките за тайнопис включват използване на невидимо мастило и копия. Широко прилагани са от древни времена до началото на двадесети век, тайното писане е почти изцяло засенчено от по-модерни методи за прикриване на съобщения, като микроточки.

Научете какъв е бил българският средновековен тайнопис

Българският средновековен тайнопис представлява също такова скрито, шифровано писане, през средновековието на определени текстове. Той датира от 11 век.

Българските средновековни книжовници най-често изписват с тайнопис името си и мястото на написване на дадена книга. Първоначално като тайно писмо е използвана глаголицата в кирилските паметници.

Известни са най-разпространените няколко средновековни български криптографски системи. В тяхната основа е заложен византийският произход. Най-известната е замяна на букви, която има числова стойност допълва до 10, 100 и 1000. В тази система намират приложения онези кирилски букви, които имат гръцки съответствия. Така буквите Early Cyrillic letter Yesti.png с титло (5), Early Cyrillic letter Nashi.png с титло (50) и Early Cyrillic letter Fritu.png с титло (500) се съхраняват или заменят една-друга.

Тази система на тайнопис има сложен вариант, при който буквеният знак се представя чрез няколко букви. Това е сборът от числовите стойности равен на числовата стойност на заменяната буква.

Други системи на тайнопис са взаимната замяна на съгласни букви, подредени в микроскопичното писмо или 2 редици; монограмното писмо и огледалното изписване.

С оглед разпространение във времеви и териториален обхват на специализирани изследвания в областта на българския средновековен тайнопис, не са правени.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ