HomeИнтересноБългарияНаучете, кой е кавхан Исбул - човекът променил историята на България

Научете, кой е кавхан Исбул – човекът променил историята на България

За него не е писано достатъчно: в учебниците изобщо не се среща името му, в общите трудове по история, Исбул се споменава някак си мимоходом, посветена му е, доколкото ни е известно, само една монография а личността му досега почти не е намерила място нито в научно-популярната, нито в художествената литература.

Така тъне в забвение един великан, ръководил в продължение на няколко десетилетия съдбините на България, и то в период на ярък подем. Докато данните за повечето наши исторически личности от древността се намират в традиционните (главно чужди) извори — летописи, исторически съчинения, писма и пр., — всички сведения за кавхан Исбул се съдържат в наши, български източници, и то записани на камък. Това са трите каменни надписа от времето на хановете Маламир и Пресиян.

И така, ние, неговите потомци, които трябва да се гордеем с личността и делото му, почти не го познаваме. Причината е най-напред в самия Исбул. По-точно в лошата му орис. Той е живял в IX столетие — може би най-славното столетие в нашата история! — векът на Кардам, Крум, Омуртаг, Борис и Симеон и, затъмнен от тях, се губи в сянката им.

Кой е кавхан Исбул

Български кавхан „Кавха̀н Исбу̀л“ имал ненадмината заслуги що се касае развитието на държавата ни по време на Пресиан (836 – 852) и кановете Маламир (831 – 836).

Кавхан е титлата, втора по ранг на Първото българско царство, в йерархията тогава. Исбул заемал поста кавхан още от времето на кан Омуртаг. Когато Маламир наследява кан Омуртаг, през 815 г. е мирният договор с Византия. Ромеите решават, че моментът е удобен за нападение над България.

Какви дела и заслуги има кавхан Исбул

Кавхан Исбул води българската армия, наред с младия кан. Те изтласкват противника, влизайки във византийска територия и завземайки крепостите Бурдизон и Проват (до Одрин). Малко по-късно мирният договор е подновен.

Строителната дейност продължава. В надпис по време на строителството от времето на кан Маламир пише, че „кавхан Исбул направил водоскок и го дарил на владетеля“. Когато на ранни години Маламир почива престолът заема Пресиан, синът на Звиница. Кавхан Исбул продължава да играе важна роля в управлението на българската държава.

В някои записи останали от онова време от Филипи се посочва, че кан Пресиян пратил кавхан Исбул, в Югозападните Родопи, в земите на славянското племе смоляни и Беломорието. Смята се, че този поход от страна на кавхан Исбул довел до простирането на България до беломорското крайбрежие.

Сведения за Исбул от Филипийския надпис:

„          На многото българи от Бога архонтът Персиан изпрати кавхан Исбул, като му даде войски и ичиргу боила и кана боил колобъра и кавханът срещу смоляните………….

Който и да търси истината, Бог вижда, който и да лъже, Бог вижда. На християните българите направиха много добрини. И християните ги забравиха, но Бог вижда.

Източници:

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BB

http://patrioti.net/%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%B8%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BB-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE/

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ