HomeИнтересноИнтересни фактиОбщ произход на Баварци и Българи - мит ли е?

Общ произход на Баварци и Българи – мит ли е?

Бавария и България, знаете, ли какво е общото между тях и какви са различията им? В тази статия ще се опитаме да поговорим за това по-конкретно.

Общ произход на Баварци и Българи

Всеки знае, къде е това и какви езици се говорят в тези страни – немски като германски език и съвременен български. Е, да, но малцина знаят, че двете думи (Bavaria и Bulgaria) имат общ произход. Този общ прпизход е в техния основен източник, а именно формата bulgar. Това означава, че старите баварци (прабаварите) и старите българи (прабългарите) са племена от един и същи етнос. Те са живяли в Средна Азия (Алтай) много преди новата ера.

История на Баварци и Българи

Протобаварците напускат Армения и Кавказ още през 1 век пр. н. е. и се преместват на запад. Днес това е Бавария като част от Германия. Там постепенно са били смелени от местните германски племена. И така, в етническата им памет са останали легенди и обичаи от преселението.

Прабългарите пък населявали Кавказ и Армения още през 3-4 век. Те са дошли по онези места много по-рано. Това станало също от Централна Азия (Алтай). През 4-6 век групи от прабългари мигрират многократно в Централна Европа и на юг от Дунава. През VII в. отново част от тях се преселват на юг от Дунава и основават българската държава, през 681 г.

Баварци и Българи – мит ли е?

Баварците идват на река Дунав от изток. По-късно те научават и говорят немски език (според бенедиктинския свещеник Бернхарт от Кремсмюнстер, автор на история); Следвайки баварската легенда, оригиналният език на баварците не е немският на баварците от 13-ти век.

Какво е общото между Българи  и Баварци

Ето някои общи черти и характеристики на българи и баварци: войнолюбие, храброст, въоръжение, коневъдството, култ към коня, змията, вълка и кучето. Имат и общи ритуали от езически времена – например ритуалът „пеперуда“. Стар обичай е и изгарянето на телата на мъртвите. Има много общи характеристики в държавно-правното устройство – символът на лъва.

Проф. Фрицлер се опитал да обясни как първоначалната форма булгар, чрез съответните фонетични промени, се произнася бавар.

Ето част от това развитие:

  1. българ>бугар>баугар (втората форма все още е запазена):
  2. баугар>баугуар>баугуавар>багувар>бавар;
  3. bauguvar>baigar>baiar>baier.

Някои от междинните форми са запазени в името на баварския крал Балгер, името на сина на крал Аламан Бойгер.

Общ произход на Баварци и Българи – мит ли е?

Има основания да се смята, че преходът българ>бавар е станал в самия стар баварски език, който по принцип би трябвало да е подобен на прабългарския.

Трансформацията g>v например е характерна за тези езици. Тази трансформация можем да наблюдаваме в някои български думи от прабългарски произход. Хипотезата на проф. Фрицлер за общия произход на баварци и българи е от изключително значение за сравнителните изследвания на езика на прабългарите и тяхната култура и история в Северен Кавказ, Армения, Черноморския регион, като народ от Хунската империя или като независим народ, след нейното падане.

Отделен проблем е, че свидетелствата за произхода на баварците от Армения дават възможности за нова интерпретация на историческите сведения на арменските хронисти и географи за българите в Северен Кавказ и Армения в периода 1 – 6 век.

В заключение:

Очевидно е, че предците на българите и баварците в Армения и Кавказ са едни и същи хора, дошли по тези земи от Централна Азия между 5-1 век пр.н.е.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ