HomeИнтересноРека Дунав минава през кои държави - ще познаете ли всички?

Река Дунав минава през кои държави – ще познаете ли всички?

Дунав е една от най-големите реки в Европа. Тя е на второ място по дължина след Волга. Тя преминава през цели 10 държави – може ли да изброите всички от тях. Сега ще ви дадем пълния списък

През кои държави протича река Дунав

1.Германия

Води началото си от планината Шварцвалд в Германия. Там се сливат две по-малки реки и тази точка се смята за началната на реката. Там се намира град, който носи името на реката – Donauschingen(Донаушинген) – епоним обозначаващ началото и. Има и друга теория за началото на реката. Някои смятат, че има поток Дунав, който води началото си от замък край градчето Донаушинген. Но това е местна легенда, която не може да бъде потвърдена. Следвайки горното течение, то стига чак до град Виена в Австрия.

2.Австрия

Това е втората държава през която протича реката. Реката преминава през почти средата на държавата, като я разделя на две големи части. Най-големите градове през които преминава са Лиц, Кремс и разбира се столицата Виена. Това е първата столица по маршрута на реката, но определено не и последната.

3.Словакия

Преминава през най-югозападната част на страната. Тук се включва и втората столица, която е разположена по течението на реката – Братислава. Друг голям  словашкия град, който се намира на реката, само че доста  по на изток е Комарно. Там тя преминава и към следващата си спирка.

4.Унгария

Тук се намира и третата столица по поречието на Дунав. Това е град Будапеща – неговата история е дълбоко свързана с реката. Самият град е известен като перлата на Дунав, но в миналото си той е бил разделен на 2 отделни населени места – Буда и Пеща, които са били разположени на двата бряга на реката. Чак в края на 19 век се стига до обединяването на двата града и до създаването на град Будапеща. Унгария е една от държавите, които има най-много селища разположени на реката. На практика само големите градове са 10. Самата река има огромно значение за страната, тъй като я разделя на 2 отделни половини – Западна и Източна Унгария. Така стига и до следващата държава – Хърватия.

5.Хърватия

Реката преминава през най-североизточната част на страната и това е причината почти да няма големи населени места по поречието и. Най-големият град на Дунав е Вуковар – той е образуван на мястото на сливането на Дунав и река Вука. По-нататък реката преминава към територията на следващата страна.

6.Сърбия

Тук се намира и четвъртата столица по поречието на Дунав – това е Белград. Той се намира в центъра на Среднодунавската равнина и е пресечна точка на целия Балканска полуостров. Известен и като Белият град, той дълго е бил най-западната точка на българското землище. В стари латински извори се посочва и с името Алба Булгарика. Чак в края на 13 век, градът за първи път попада в обхавата на Сръбската държава. Но, ако трябва да се върнем на река Дунав, тя играе огромна роля и в тази държава. Разделя страната на 2 половини като по нейното поречие са разположени много сръбски градове. Тук стига и до следващите 2 държави – България и Румъния

7. България

За България мисля, че е излишно да говорим. Дълги години северна граница на страната, страшно много градове разположени на нея. От Видин , та чак до Силистра, тя играе огромна роля за страната.

8.Румъния

Следващата държава, през която минава река Дунав. За Румъния също играе сериозна роля за което говорят многобройните населени места, които са разположени по поречието и.

9.Молдова

Следващата държава, през която Дунав минава. Това се случва само през най-южната и част, където се намира и град Джурджелещ. Това е и единствено и Дунавско пристанище, което и осигурява достъп до Черно море и съответно влиза като част от световния морски стокообмен.

10.Украйна

Това е последната страна през която реката преминава. Играе и огромна роля за Украйна, за това свидетелстват и многобройните селища разположени по течението на реката, въпреки че се намира в най-югозападната част от страната.

Това са всички държави, през които река Дунав минава. Те са общо 10 на брой, като при четири от тях, това се случва и през самата и столица. Река Дунав служи и за граница между много от държавите, така че едновременно е важен транспортен възел, но и осигурява защитата на населението.

 

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ