HomeИнтересноШестоднев - българската библия от Йоан Екзарх

Шестоднев – българската библия от Йоан Екзарх

Чували ли сте за „Шестоднев“? Запознати ли сте със съдържанието му? Днес ще се спрем по в детайли от това философско съчинение…

Шестоднев на Йоан Екзарх

И така Шестоднев е популярно българско произведение на българския средновековен книжовник Йоан Екзарх Български, представител от Преславската книжовна школа.

Той се утвърждава като личност с православен поглед над българската култура, който внася в историята на страната завършената цялостна, философска картина за света. Тук са заложени основни похвати на логиката – тълкуване и сравняване.

Произведението Шестоднев принадлежи на философско-богословския жанр. Представлява философско съчинение със светски характер и тълкувателно-нравоучителен характер, утвърждава погледа над християнството.

Шестоднев – българската библия от Йоан Екзарх

Шестоднев е израз за стремеж на един велик книжовник, които се стреми да обхване божието творение и да го представи на света като картина, която показва същността на сътворението.

Принципът по създаване на текст е своеобразен израз на сакрализираната представа за последователността на божиите дела. Книгата е създадена не за обикновения човек, а за образованите читатели. Това били хората от кръга на княз Симеон и българско духовенство, което по онова време се създавало.

„Шестоднев“ е известно произведение на българския средновековен книжовник Йоан Екзарх Български, представител на Преславската книжовна школа.

Особеностите на Шестоднев – Йоан Екзарх Български

Затвърждава се християнският поглед в българската култура и се създават представи за цялостното създаване. По този начин се внася в историята на България завършената, цялостна философска картина за света. Заложени са основни похвати за тълкуване и сравняване.

Творбата се отнася към философско-богословския жанр. Тя по право е вид философско съчинение със светски характер и тълкувателно-нравоучителен характер. Те са налага и утвърждава над християнския мироглед.

„Шестоднев“ е израз за стремежа да бъде обхванат от на средновековния книжовник божието творение и представен на света като картина, която цели да изясни идеята на сътворението.

Принципът около изграждане на текста представлява сакрализираната последователност и представа за божиите дела. Книгата Шестоднев е предназначена не за толкова за обикновен читател, а главно има за цел да представи на образования читател (обкръжението на княз Симеон и българско духовенство) мирогледа над духовенството по онова време.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ