HomeИнтересноБългарияИмало ли е контакт между Васил Левски и Христо Ботев

Имало ли е контакт между Васил Левски и Христо Ботев

Васил Левски и Христо Ботев са две от най-значимите фигури в българската история. И двамата мъже са посветени на каузата за освобождение от османско владичество и двамата имат ключова роля за бъдещото успешно реализиране на тази борба. Но дали двамата някога са се срещали? Проучваме техните взаимоотношения и доказателствата, които говорят за контакт между тях.

Контактът в читалище “Братска любов”

Васил Левски е известен като Апостолът на свободата в България, посветил живота си на организирането на успешна въоръжена борба срещу османското владичество. През живота си той пътува много из странат с цел да вербува революционери за своята кауза като формира комитети навсякъде по българското землище.Често посещава и Румъния и българската революционно настроена емиграция там, където може би се среща с Христо Ботев – поет и революционер, който активно разпространява посланията за въоръжена борба на българското население. Контактът между двамата най-вероятно е осъществен в читалище “Братска любов”, който известен като свърталище на младата част от революционно настроена българска общонст в Букурещ. Това предположение се подкрепя от едно писмо, написано от Ботев до неговия приятел Киро Тулешков, в което се споменава за подобен контакт между двамата.

Христо Карловеца – брат и съратник

Христо Карловеца е брат на Левски и задочно можем да съдим , че е бил близък съратник на Ботев.Доказателство за това , че му е посветена стихосбирка от един от най-близките до гениалния поет – Велико Попов за смъртта му през пролетта на 1870 г.

Доказателства за контакти между Левски и Ботев

Сериозен аргумент в подкрепа на подобна теза е българинът Димитър Ценович – основателят и радател на делото на читалище “Братска любов” .Предполага се , че той е осигурил голяма част от средствата необходими за първата обиколка на Левски из България. Това предполага силна връзка между Левски и Ботев, която може да не се е ограничавала само с кореспонденция, а да е включвала и лични срещи или сътрудничество между тях.

Степента на контактите им остава неизвестна, но предвид наличните доказателства може спокойно да се предположи, че е имало някаква форма на комуникация или сътрудничество между Васил Левски и Христо Ботев по време на техния живот. Вероятно с по-нататъшните изследвания на тези две значими исторически фигури ще се появи допълнителна информация.

Връзката между Васил Левски и Христо Ботев остава загадка и до днес, но има убедителни доказателства, че те са имали някаква форма на контакт по време на живота си. Все още не е установено дали това общуване е ставало чрез кореспонденция или чрез лични срещи; ясно е обаче, че и двамата мъже са споделяли силен ангажимент да освободят България от османско владичество с всички необходими средства. С по-нататъшните изследвания на тези две значими исторически фигури можем да получим по-добра представа за техните взаимоотношения и как те са повлияли на хода на българската история.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ