HomeИнтересноБългарияЗнаете ли колко са били синовете на хан Крум

Знаете ли колко са били синовете на хан Крум

През 803 г. на престола се възкачва хан Крум. Управлява само до 814 г. В началото на управлението си Крум се обявява за завоевател. Българите печелят големи територии на север и България и Франкската империя стават съседки. През управлението на хан Крум, България имала голям достъп до ценни ресурси и това увеличило значително търговията в страната.

Хан Крум – територии и управление

Ромеите били обезпокоени от нарастващата територия на България и организирали военно нашествие. Но хан Крум разбира навреме и подготвя атака, срещу византийските войски, като превзема крепостта Средец.

Само след 3 години, през 811 г., император Никифор тръгва на втори поход, срещу българите. Този път той събира огромна армия от близо 60-80 000 души. За 3 дни войската достига до столицата Плиска и я превзема. За да предпази своя народ от по-нататъшно унищожение, Крум предлага мир, като казва:

Ти спечели! Вземете каквото искате и си вървете с мир. ”

Уви, византийският император Никифор отказал и продължил нашествието. Ядосан, Крум направил прегради от капани, дървени огради и ровове и заградил планинските проходи, откъдето трябвало да мине императорът.

Когато римляните пресичали планината, те не успели да се защитят. Българските войски ги обсаждат и унищожават почти цялата византийска армия. Много малка част от врага успява да избяга, а император Никифор е убит.

Хан Крум поставя отсечената глава на императора на копие, след което обвива черепа му в сребро, правейки си от него бокал.

Хан Крум почива на 64-годишна възраст.

Знаете ли колко са били синовете на хан Крум

Омуртаг строителят на България, така е наречен синът на хан Крум и негов наследник на престола.

Омуртаг, започва управлението си през 814 г. След войната с Византия българските войски все още са разположени в района на Тракия, където защитават важни стратегически позиции.

Византийският император предлага на българите мир, но те го отхвърлят. Римляните незабавно мобилизират войски и издигат окопи. За да избегне нов конфликт, Омуртаг подписва 30-годишен мирен договор с императора. Той е подпечатан с церемония по взаимна клетва в Константинопол.

По-късно Омуртаг помага за освобождаването на Византия от узурпация, което затвърждава договора с империята и укрепва авторитета на държавата.

Освен успешната дипломация на Омуртаг, той е невероятно умел в административните дела и строителството. Възстановява старата столица Плиска, опожарена през 811 г. По неговото управление се построяват много нови дворци, храмове, кули, отбранителни сгради и др. Управлението му се свързва и с построяването на нова каменна стена, около Плиска.

Много важно е да се отбележи наличието на голям брой каменни надписи, оставени от времето на управление на хан Омуртаг. Това е и времето на най-голям брой такива надписи, оставени от български владетел.

Така от синовете наследници на хан Крум има сведения само за хан Омуртаг и неговото славно и мирно управление.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ