HomeИнтересноБългарияИскър,Марица или Места - коя река извира от Рила

Искър,Марица или Места – коя река извира от Рила

Искър, Марица и Места са 3 от най-големите български реки. Всички те имат огромно значение за нашата страна. Знаете ли коя или кои от тях извират от най-високата ни планина Рила. Отговорът на този въпрос е и трите от тях. Днес ще ви представим повече за тези 3 реки водещи началото си от Рила.

Кои реки извират от Рила планина

Река Искър

Както сме писали по-рано, река Искър е най-дългата река течаща изцяло на територията на република България – Коя е най-дългата река изцяло в България

Река Марица

Марица е най-дългата река извираща от територията на България. Нейната дължина е цели 472 км, от които 322 км са на наша територия. Тя води началото си от Маричините езера в Рила, които са четири на брой разположени в Източната част на планината. Интересното за тези езера е , че 2 от тях са постоянни, а другите 2 пресъхват през лятото. Тези, които пресъхват са най-високо и най-ниско разположените езера. Можем да разделим река Марица условно на 3 течения:

  • Горно течение – Това е този дял от извора на река МАрица до град Белово, Пазарджишка област. Тази част на реката е с много голям наклон.
  • Средно течение – Това е частта между град Белово и село Капитан Андреево. След град Белово, Марица вече навлиза в Горнотракийската низина. Тук вече склоновете са много по-полегати и реката е доста по-широка и пълноводна спрямо горната си част.
  • Долно течение – От българската граница до устието на реката. Малко известен факт е , че почти цялото течение на реката служи за граница между Гърция и Турция.Марица се влива в Бяло море близо до турския град Енос.

Други интересни факти за река Марица е ,че на нейна територия се намират цели 52 селища. 34 от тях са в България, 8 в Гърция и 10 в Турция. Интересното е , че на върху река Марица няма изградена нито една ВЕЦ. Има много централи, които са изградени върху притоците на Марица(В България са цели 12), но не и директно на река Марица

Река Места

Изворът на река Места се приема, че се намира над село Грънчар в Източна Рила. Там се сливат Бела и Черна Места. Тя е дълга цели 273 км/126 км на територията на Българиия, което я прави една от големите ни реки. Влива се в Бяло море, на няколко метра от курортното селище Керамоти в Гърция. За разлика от Марица, около поречието на реката няма много население места. На територията на България са само 7 – Якоруда, Юруково, Даганово, Краище, Места(Банско), Господинци, Блатска, а на територията на Гърция са 5. На гръцка територия, има цели 100 км от реката на които са разположени само 3 селища.

Рилска река

Това е една малко позната река. Рилската река извира от рибните езера в Рила и е ляв приток на Струма. Това, което прави тази река особено специална е , че тя се приема на граница между цели 3 дяла на Рила – Централен, Югозападен, Северозападен.  Тя е и северната граница на територията известна като Македония, а в периода между 1878 и 1912 година е граница между България и Османската империя.

Представихме Ви интересни факти за 3 от най-големите ни реки извиращи от Рила. Освен това разгледахме и една по-малко река, съдбата на която е постоянно да бъде някаква граница. Надяваме се , че информацията е била интересна и полезва за Вас!

 

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ