HomeИнтересноИнтересни фактиКой владетел сече първите български монети

Кой владетел сече първите български монети

Средновековно монетосечене на първите българско монети става, през Средновековието. Това е времето на Второто българско царство.

Не съществуват данни първите монети да са сечени, през Първото българско царство, а изсичането е, след падане на Второто царство под османско владичество. Годината е 1396 г.

Какви са били първите български монети

Българските монети в миналото били златни (перпери), билони (сечени са сребърни и медни монети), сребърни (аспри) и медни монети. Всички те са представлявали кухи и плоски. Надписите им обикновено били на български език и по-рядко на гръцки. Заради ограничено пространство на самата плоскост, надписите често са съкращавани или изписвани с малко букви и специални знаци.

Що се касае до художествено отношение тези първи монети продължават византийската нумизматична традиция. Тогава дизайните били по-схематични. Основните средства представлявали линии и точки.

Монетите като важен източник в историята на Второто българско царство

Българските монети имали изображения, различни от славянското и византийското монетосечене, така се образуват отделна група.

Кой владетел сече първите български монети

Цар Иван Асен II (в периода 1218–1241) е първият български владетел, от чието управление са запазени монети. Известно е, че неговите предшественици Калоян (1197–1207) и Борил (1207–1218) секат имитации на византийски монети . Въпреки че Калоян получава правото да сече монети от папа Инокентий III (и Борил наследява правото от него), няма оцелели монети, а историците предполагат, че Иван Асен II е първият владетел, който действително сече монети.

Златна перпера – Това е единствената запазена и до наши дни златна монета. Тя е първата, не само от средновековен български монарх, но и славянски владетел за този период.

Сред други монети е открита, през 1934 г. в района на Прилеп (съвременна Северна Македония). Днес тя се съхранява в Националния археологически музей на БАН . Теглото й е 4,33 гр., диаметърът е 33 мм, изработена е от 16- каратово злато. Формата е леко куха. От едната страна са изобразени прави Свети Димитър Солунски и Иван Асен II. С едната си ръка светецът подава на императора меча, а с другата поставя корона на главата на Иван Асен. Надписът е на български език, съкратен и гласи: “Иван Асен, цар” и “Свети Димитър”.

На другата страна на монетата е изобразен ликът на Христос Пантократор. Надписът е “Исус Христос, Цар на славата”.

Тази първа монета има голяма прилика с монетите на Теодор Комнин Дука, затова и се предполага, че може да са сечени в Солунския двор за монетосечене. Той по онова време бил подчинен на българска власт.

Уникалността на златната перпера на Иван Асен и своеобразието по иконография. Тя подтиква някои изследователи да се съмняват в автентичността й.

Съмненията са провокирани от двойния жест от страна на Свети Димитър, който едновременно дава меч и коронясва императора. Подобно изображение, не се среща никъде във византийски или славянски други монети.

Милиардни монети

Съществуват запазени, около сто монети от този вид. От едната страна са изобразени императорът и Свети Димитър, държащи скиптър със звезда в изправен ръст. От другата страна е Христос Пантократор. Тези монети имали теглото между 3,00 и 3,08 гр. и се предполага, че са сечени в Солунския монетен двор.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ