HomeИнтересноИнтересни фактиЗнаете ли какво е нация

Знаете ли какво е нация

Нацията представлява голяма група от хора със силни връзки на идентичност – “въображаема общност”, племе в голям мащаб.

Нацията може да има претенции към държавност или самоуправление, но не е задължително да се радва на собствена държава.

Националната идентичност обикновено се основава на споделена култура, религия, история, език или етническа принадлежност, въпреки че възникват спорове кой наистина е член на националната общност или дори „нацията“ изобщо съществува, трябва ли да говорите даден език, за да сте от тази страна?

Знаете ли какво е нация

Нациите изглеждат толкова завладяващи, толкова „истински“ и толкова част от политическия и културен пейзаж, че хората си мислят, че са съществували вечно. В действителност, те възникват и се разпадат с променящите се исторически обстоятелства. Понякога за сравнително кратък период от време, като Чехословакия и Югославия.

Защо националната идентичност поражда изключително силни чувства?

И така, на въпроса, защо толкова много са готови да се жертват за нацията” по време на конфликт, отговорът е тук:

Поради миграцията повечето съвременни държави включват в рамките на своите граници различни общности, които оспорват идеята за национална хомогенност и пораждат общност на гражданство, а не членство в нацията.

В епохата на глобалния транспорт и комуникация възникват нови идентичности, за да предизвикат „нацията“, но привличането на национализма остава мощна сила, с която трябва да се съобразява. Това е като „лепило“, което свързва държавите заедно и помага на много хора (за добро и за лошо) имат смисъл, но се получава и объркваща реалност.

Ето каква е разликата между държава и нация?

Нацията, както споменахме по-горе е група от хора, които имат общ език, една история, обща култура и най-често се разпростират в една географска територия.

Държавата е асоциация от хора, характеризираща се с общи закони; постоянни териториални граници; официални институции на управление; общ суверенитет (политическа независимост).

Дадена държава може да е изградена от една или повече нации (пример за това са Австро-Унгария и Римската империя) и една нация може да е представена в (или управлявана от) една или повече (най-често съседни) държави. Пример за такава са ранните модерни княжества в Германия. Държава състояща се или доминирана от нация (една), често получава и наименованието – национална държава.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ