HomeИнтересноБългарияКакво трябва да знаем за банатските българи

Какво трябва да знаем за банатските българи

Знаете ли, нещо повече за банатските българи? Какъв народ са, от къде произхождат и какви са били техните нрави, традиции и обичай, предлагаме ви да научите сега:

Какво трябва да знаем за банатските българи

Тези българи са известни още като български римокатолици и българи павликяни. Наричани са и само павликяни. Банатските българи са отделна българска малцинствена група, която от Чипровското въстание в края на 17 век започнала да се установява в района на Банат. По онова време той бил управляван от Хабсбургите и след Първата световна война е разделен между Сърбия, Румъния и Унгария. За разлика от много други българи, те са римокатолици по вероизповедание и произлизат от групи павликяни (покатоличени) и римокатолици от съвременна Северна и Северозападна България.

Какъв език говорят банатските българи

Банатските българи говорят отличителна кодифицирана форма на източнобългарския народен език с много лексикално влияние от другите езици на Банат. Въпреки, че са силно акултурирани към панонския регион (отдалечен от континенталната част на България), те са съхранили своята българска идентичност. И така, те се смятат за българи сред другите етнически групи, но се самоопределят като павликяни в сравнение с етническите българи.

Самоличност на българите от Банат

Етническата група в научната литература се нарича банатски българи, българи римокатолици, българи павликяни или просто павликяни (павличани или павликяни с диалектни форми палчани, палчени, палкене). Последният етноним се използва от членовете на групата като самоидентификация (като ендоним) и за изразяване на „аз/ние“, което е противопоставено на „ти“ от българския етноним (като екзоним).

Тяхната българска идентификация е непоследователна и по-скоро използвана в сравнение с други етнически групи.

Според Благовест Нягулов съществуват различия в самоназванието между общностите. В Румъния, в село Дудещ Веки преобладават павликянският етноним, докато във Винга българският етноним. При последните представлява смесица от български общности от различни региони.

До средата на 20 век се развива идеята за български етнически национализъм и според нея преобладава българският етноним. За междинно се приема решението “българи павликяни”. Предвид факта, че литературата и езикът на общността се базират на павликянския диалект и латинската азбука  е насърчавано е приемането на българския книжовен език и кирилицата.

През 90-те години отново се спори, дали те са самобитна група или част от българското национално, културно и езиково единство. От друга страна, в Сърбия общността не е била в досег с такова политическо влияние и е приета като павликянски етноним. Така остава до 90-те години на миналия век, когато е и в по-голям контакт с други български общности и институции.

В заключение:

И така, ако трябва да систематизираме кои точно са били банатските българи, то излиза, че те са българския етнос, но не на индивидуално ниво. Те са само общност, която се характеризира с католическа вяра, специфична литература и езикова практика. Притежават елементи от традиционно материално наследство и духовна култура.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ